Leiden van Moreel Beraad - Basis

Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Je gebruikt hiervoor het Reliëf Stappenplan, een erkende gespreksmethode in de wereld van de zorg. Met deze gespreksmethode onderzoek je kritisch een moreel dilemma en leer je met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. In deze opleiding verwerf je bovendien basiskennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen.

Natuurlijk is er ook aandacht voor organisatie en implementatie van moreel beraad.

Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.

Voor wie

Zorgprofessionals, mensen met een beleids-, bestuurders- of managementfunctie, artsen.

Wanneer & waar

Cursus 1: DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT. woensdag 5 april, donderdag 20 april en donderdag 22 juni 2017 (10.00 – 16.30 uur) in Woerden

Cursus 2: DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT. woensdag 6 september, donderdag 21 september en woensdag 22 november 2017 (10.00 – 16.30 uur) in Woerden

Cursus 3: DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT. dinsdag 2 mei, dinsdag 16 mei en dinsdag 27 juni 2017 in Groningen/Zwolle (o.b.v. voorkeur bij aanmeldingen)

Nieuwe basiscursus: dinsdag 7 november, dinsdag 21 november 2017 en dinsdag 16 januari 2018 in Woerden

 

Tarieven

Leden van Reliëf: € 1.095,- / overige deelnemers: € 1.195,- 

Deze tarieven zijn exclusief lesmateriaal: Dilemma’s in Kaart & het Basisboek Zorgethiek:  € 57,00

NB: Het lesmateriaal wordt de eerste cursusdag uitgereikt!

Trainer

drs. Trijntje Scheeres of drs. Marcia Smits.

Overige informatie

  • Algemene voorwaarden Reliëf
  • Accreditatie SKGV 7 punten, VenVN 17 punten en GAIA 18 punten (2016)
  • Meer informatie over het programma kunt u opvragen bij Alie Meyvogel.
  • Na succesvolle verzending van uw aanmelding (door middel van onderstaand aanmeldformulier) ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin alle gegevens. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, meldt u dan opnieuw aan of neem contact op met Alie Meyvogel

Aanmeldformulier Leiden Moreel Beraad Basis


  • Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden (zie boven)