Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad (Basis)

Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad basistraining

Deze opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Tijdens deze opleiding verwerf je ook kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie. 

 

Informatie: 
Doelgroep:

Zorgprofessionals, artsen, bestuurders, leden van een medisch ethische commissie (zorg)managers beleidsmedewerkers

Deelnemers:

Maximaal 10 personen

Cursus 1:

donderdag 1 februari, donderdag 15 februari en donderdag 12 april 2018

Cursus 2:

donderdag 22 maart, donderdag 5 april en donderdag 31 mei 2018

Cursus 3:

donderdag 13 september, donderdag 27 september en donderdag 15 november 2018

Locaties:

Cursus 1: Groningen / Cursus 2 & 3: Woerden

Kosten:

Lid Relief: € 1.095,- 

Niet lid: € 1.195,-

Literatuur: ca. € 60 (Dilemma’s in Kaart & Basisboek Zorgethiek, de boeken worden tijdens de eerste cursusdag verstrekt)

Docent: drs. Trijntje Scheeres-Feitsma
Accreditatie: SKGV V&VN en GAIA

Overige informatie

  • Extra cursusinformatie
  • Algemene voorwaarden Reliëf
  • Accreditatie SKGV (5 punten), GAIA en V&VN (2017: V&VN 17 punten en GAIA 18 punten)
  • Meer informatie over het programma kunt u opvragen bij Alie Meyvogel.
  • Na succesvolle verzending van uw aanmelding (door middel van onderstaand aanmeldformulier) ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin alle gegevens. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, meldt u dan opnieuw aan of neem contact op met Alie Meyvogel

Aanmeldformulier Leiden Moreel Beraad Basis  • Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden (zie boven)