Mijn leven in kaart, ouderen en hun levensverhaal (6 november 2017)

Een workshop voor professionals, vrijwilligers en naasten. Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode voor het maken van een levensboek op maat.

“Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven" is een veel gehoorde uitdrukking als ouderen over hun leven vertellen. De meesten komen er niet toe om dat daadwerkelijk te schrijven, want hoe doe je dat? En er is zoveel te vertellen als je veel hebt meegemaakt in je leven!

Inhoud en werkwijze

Uit onderzoek blijkt dat ouderen uitnodigen om hun levensverhaal te vertellen positieve effecten heeft en dat het maken van een levensboek hierbij een goede stimulans kan bieden. Al vertellend maken ouderen duidelijk wat hun leven richting heeft gegeven, wat er voor hen toe heeft gedaan én doet en hoe hun leven zin heeft. Door keuzes die zijn gemaakt, ervaringen die zijn opgedaan, situaties die zijn overdacht zijn er antwoorden gegroeid op allerhande levensvragen. Tegelijk is het verhaal nooit ten einde. Lees bijvoorbeeld eens de blog van Wout Huizing, over het maken van levensboeken als anti-depressivum.

Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode voor het maken van een levensboek op maat. Er is een praktische handreiking beschikbaar die achtergrond geeft over het belang van levensverhalen en er zijnvele tips ten aanzien van het voeren van gesprekken, schrijven van een levensboek en de vormgeving ervan.

In deze training van vier uur maakt u kennis met de achtergronden en het belang van het (laten) vertellen van levensverhalen en met de methodiek. Als u deze training heeft gevolgd kunt u aan de slag om met een oudere gesprekken aan te gaan en een levensboek samen te stellen.

Deelnemers aan de training kunnen zowel professionals zijn (zorgverleners, welzijnswerkers, activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorgers e.d.) als vrijwilligers en naasten die een levensboek willen maken. de deelnemers wordt gevraagd iets mee te brengen aan de hand waarvan zij iets over zichzelf kunnen vertellen en zo start deze boeiende cursus.. Welkom

Locatie: Woerden (Houttuinlaan 5, Woerden. Op loopafstand van het station.)

Datum: maandag 6 november 2017 van 13.00 - 17.00 uur

Trainer: drs. Wout Huizing, (mede-)auteur van de methodiek

Deelnemers: minimaal 8 - maximaal 15

Kosten: € 150,00 voor professionals, € 115,00 voor vrijwilligers (graag onder vermelding van de vrijwilligers organisatie) of naasten. De kosten zijn inclusief de methodiek Mijn leven in kaart (2013) (winkelprijs € 39,95).

Informatie

Opgave is mogelijk via onderstaand formulier: 

Aanmeldformulier Workshop Mijn leven in Kaart