Morele reflectie, theorie & praktijk

Een handzame cursus over zorgethiek en morele dilemma's

Deze handzame cursus biedt een frisse afwisseling van theorie en praktijk. Je krijgt een theoretische verkenning in de zorgethiek en we kijken naar de veranderende positie van mantelzorgers en de eigen morele dilemma’s die dit met zich meebrengt.

Je wordt tevens opgeleid tot gespreksleider moreel beraad in de dilemma methode. Er is volop ruimte om te oefenen met het moreel beraad en daarop feedback te ontvangen van je medecursisten en docenten. Je doet kennis en ervaring op met verschillende (werk)vormen van morele reflectie zoals intervisie, zodat je in je eigen organisatie de morele bewustzijn bij zorgprofessionals kunt vergroten.

Er is uitgebreide aandacht voor borging van ethiekbeleid en het ontwikkelen van een implementatieplan ethiek en moreel beraad voor in je eigen organisatie. Op de laatste dag van de cursus is het implementatieplan geschreven en wordt dit als eindproduct aan elkaar gepresenteerd.

Op verschillende dagen komen er gastdocenten een inleiding houden over het onderwerp van hun specialisme.

Voor wie

Zorgprofessionals, mensen met een beleidsmatige, bestuurlijke- of managementfunctie, artsen, geestelijk verzorgers, middenkader, psychologen.

 

Basisgegevens

Organisatie: Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Studieleiding: drs. Marije Stegenga en drs. Trijntje Scheeres (met ondersteuning van gastdocenten)

Locatie: Woerden

Deelname: maximaal 12 deelnemers

Data: 7 dinsdagen in de periode van oktober ’17 tot maart ‘18

Kosten: volgt.

Studiebelasting: volgt.

Accreditatie: volgt.