Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie

08 jun.

Symposium Geestelijke Verzorging i.s.m. Luce, met als hoofdspreker Christa Anbeek

In zorginstellingen zijn ze voortdurend aan de orde: grenservaringen, ervaringen die het bestaan volledig op z’n kop zetten. Deze dienen zich aan bij zowel de cliënten als de medewerkers. Als geestelijk verzorger ga je vaak in gesprek over deze grenservaringen. Je verkent de vragen, duidt de ervaringen en zoekt naar antwoorden en perspectieven. In het contact hierover met cliënten en medewerkers, blijkt dat deze putten uit tal van levensbeschouwelijke, religieuze en spirituele bronnen. Als geestelijk verzorger ben je in die zin ‘grensganger’ die de levensbeschouwelijke grenzen opzoekt en de interlevensbeschouwelijke dialoog aangaat. Daarmee lever je – onbewust – een positieve bijdrage aan de beeldvorming over levensbeschouwing en religie in onze huidige samenleving. Dat klinkt mooi, maar tegelijkertijd loop je als geestelijk verzorger zelf tegen grenzen op: hoe kan je bemiddelen bij grenzen tussen verschillende levensbeschouwingen? En hoe kan je een positie innemen in de organisatie als je wordt begrensd in je mogelijkheden?

 

Programma:

13.00 uur Inloop en ontmoeting
13.30 uur Welkom en introductie door Sjaak Körver (Tilburg University / Luce)
13.40 uur Lezing Christa Anbeek (VU Amsterdam): De interlevensbeschouwelijke dialoog: ontsluiting en duiding van grenservaringen. Een model voor debat over waarden en levensvisies.
14.30 uur Workshops:

  • Ellen Enderlé (GV'er MMC in Veldhoven): Nieuwe positionering van geestelijke verzorging in het ziekenhuis en de dialoog met managers en zorgverleners.
  • Jamila Zacouri (GV'er Haaglanden MC en Parnassia, Den Haag): Het zoeken naar dialoog over culturele en levensbeschouwelijke dialoog op een opleiding voor verpleegkundigen.
  • Adri van Selst (GV'er Laurens Rotterdam): Dialoog in de organisatie. Over grenzen en mogelijkheden voor de geestelijke verzorging.
  • Paulien Matze (GV'er): De geestelijk verzorger en de levensbeschouwelijke diversiteit van cliënten. Over kansen en grenzen voor cultuursensitiviteit binnen de organisatie.

15.45 uur Oogst van de dag, plenaire uitwisseling en samenbrengen lijnen
16.10 uur Afsluiting door Karin Seijdell (GV'er Lunetzorg Eindhoven): Dialoog door verhaal en toneel.
16.30 uur Borrel

Datum en plaats: 8 juni 2018, 13.00-16.30 uur
Locatie: Auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.
Informatie via a.a.m.smeets@uvt.nl
Accreditatie SKGV in de categorie Vakbekwaamheid: 1 punt
Inschrijven via het formulier op www.tiu.nu/grensganger
Kosten 75 euro

 


  

Terug naar agenda