Jouw verhaal, mij een zorg?!

22 nov.

Symposium over inclusie en diversiteit in het onderwijs en de zorg

Elke professional voor de klas of in de zorg kent het: jouw leerlingen of zorgvragers hebben verschillende verhalen over de zin van hun leven en over wat zij belangrijk vinden. En je voelt je geroepen recht te doen aan die diversiteit van verhalen. En soms zijn er leerlingen of zorgvragers die iets vertellen waardoor je geconfronteerd wordt met je eigen, soms geheel andere achtergrond.

Voor deze professionals en studenten organiseert het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van hogeschool Windesheim een prikkelend symposium over inclusie in het onderwijs en de zorg. 

Centrale vraag

De centrale vraag van deze middag luidt: hoe kun je als professional binnen de educatieve en zorgsector omgaan met de diversiteit aan zingevingsverhalen van leerlingen en zorgvragers? Aan de hand van uitdagende gedachten staan we met elkaar stil bij deze vraag, waarbij onderzoek en ervaringen uit de praktijk aan de orde komen. Daarbij is dit symposium ook het startschot van de veelbelovende Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit van dit lectoraat.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor professionals die voor de klas staan of in de zorg werken en die te maken hebben met zingevingsvraagstukken vanuit een divers perspectief. Ook nodigen we studenten van de opleidingen Theologie en Levensbeschouwing en studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Windesheim van harte uit om deel te nemen.

Informatie

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Campus Windesheim Zwolle
De kosten bedragen 12,50 (studenten gratis)
Aanmelden: via de website van Windesheim

 

 

 

 

Terug naar agenda