NEON congres: Ruimte voor ethiek

01 jun.

Het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland organiseert een congres over kwaliteit van ethiekondersteuning in zorginstellingen

Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die medewerkers helpen bij het hanteren van ethische vragen. Denk aan een commissie ethiek, het moreel beraad of de consulent ethiek.

NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. Daarin is ons streven het onderling leren en ontwikkelen te faciliteren en te stimuleren. We doen dat op vele manieren, bijvoorbeeld door uitwisseling van best practices via de website en in workshops, de publicatie van het Handboek Ethiekondersteuning in 2016, en ook via onderzoek. Ongeacht wat we doen: participatie en gezamenlijkheid is sinds onze oprichting ons sleutelwoord! Vanuit die grondgedachte is het dan ook een groot genoegen je uit te nodigen voor ons jaarlijkse NEON-congres. Daar delen we ideeën, ervaringen, bevindingen en resultaten.

Het afgelopen jaar zijn vanuit NEON 22 ‘KwaliteitsPeilers’ van 11 verschillende zorgorganisaties bij elkaar op bezoek geweest. Samen keken ze in elkaars’ keuken om al doende te leren wat sterke en minder ontwikkelde punten in hun ethiekbeleid waren. Hun ervaringen vormen het startpunt van het NEON-congres 2018. De KwaliteitsPeilers delen hun bevindingen in een waaier van workshops. Aansluitend volgt een zaalgesprek tussen alle aanwezigen: ethiekondersteuners, bestuurders, managers, deelnemers/gebruikers ethiekondersteuning. Gezamenlijk onderzoeken we verschillende perspectieven op kwaliteit.

Sprekers zijn onder andere:

Femke Halsema (voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), René ten Bos (filosoof; Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands) en Menno de Bree (filosoof en columnist bij het Financiële Dagblad; Universitair Medisch Centrum Groningen) zullen op geheel eigen wijze ons gezamenlijke denkproces aanjagen.

Lees alles over dit congres op http://hetneoncongres.nl/

 

Terug naar agenda