Studiedag Zingeving in de ouderdom

17 apr.

Voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers

Protestantse gemeente Amersfoort organiseert op dinsdag 17 april een studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. Op het programma staan: 

  • Inleiding in het nieuwe ouder worden
  • Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
  • Ouderdom in kunst en filosofie
  • Werkvormen voor kringwerk
  • Accreditaties PKN - SKGV

Deze dag is bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers.

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek.
Opgave: via de Bergkerk (033 461 7917/ pgabergkerk@gmail.com) of René Rosmolen (r.rosmolen@casema.nl),

Terug naar agenda