Symposium ‘ouderen als schakels tussen generaties’

16 nov.

In de Bergkerk te Amersfoort

De moderne oudere zou zijn oude dag liever met vrienden doorbrengen dan met zijn (klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen participeren in de verticale gemeenschap / solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:

  • Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
  • Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
  • Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
  • Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
  • Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen)zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 10 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)

 

Terug naar agenda