Voorjaars-ledenvergadering

27 jun.

De Algemene Ledenvergadering van het voorjaar vindt dit jaar plaats op 27 juni.

De Algemene ledenvergadering van het voorjaar vindt plaats op 27 juni in Woerden. Na afloop van de ledenvergadering (om 15.00 uur) volgt het voorjaarssymposium, met als thema: Wat bezielt mij? Over nieuwe taal en motivatie voor het werken in de zorg.

Wat bezielt ons om te zorgen voor elkaar? Een kernthema van Reliëf. Vanuit de christelijke traditie hebben we woorden daarvoor, die hun zeggingskracht bewezen hebben: God roept ons onze naaste lief te hebben, als onszelf. Liefde, barmhartigheid en zorg voor hen die die zorg het meest nodig hebben, dat zijn vertrouwde begrippen. We kennen de symbolen: een mantel, delen van brood, het verzorgen van wonden met olie en wijn. Sommigen hebben een speciale roeping ervaren om hun leven te wijden aan de zorg voor de kwetsbare medemens. We kennen de iconen: de barmhartige Samaritaan, Sint Maarten, Clarissa van Assisi, Catharina de Bronovo, Majoor Bosshardt, Moeder Theresa.

Mede als gevolg van de toenemende ontkerkelijking verliezen deze begrippen, symbolen en iconen aan zeggingskracht. Toch gaat het zorgen voor elkaar onverminderd door. We hoeven nooit te twijfelen aan de kracht van de Geest, die mensen aanraakt om ontmoetingen aan te gaan, verbindingen te leggen en zorg voor elkaar te dragen. Maar welke woorden, beelden, voorbeelden en symbolen gebruiken zorgverleners van nu om hun bezieling te benoemen?

Veertien religieuze congregaties met wortels in de zorg, gaven Reliëf vijf jaar geleden de opdracht om te bekijken op welke wijze er een verbinding gelegd kon worden tussen de bezieling die hun kracht heeft gegeven en de bezieling van zorgverleners van nu. Op tal van manieren hebben we daar de afgelopen jaren aan gewerkt, bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen, het onwikkelen van lesmateriaal en het publiceren van een dichtbundel. Wat is de kracht geweest van deze activiteiten? Om de vraag naar bezieling nauwkeuriger te onderzoeken heeft onze stagiair Wietse Minnema onderzoek gedaan naar oude en nieuwe taal. Welke taal gebruiken zorgverleners van nu?

Als bestuurder van een christelijke zorginstelling is het belangrijk om hier kennis van te hebben. Hoe raak je in de formulering van het waarom van je organisatie de juiste toon om alle medewerkers te betrekken zodat zij voluit vanuit hun bezieling hun werk kunnen doen? Een bezielde zorgorganisatie kan niet zonder de taal die die bezieling ondersteunt en richting geeft. Daar gaan we in het voorjaarssymposium over in gesprek

Programma

15.00-15.20 Wie ben je en wat bezielt je?
15.20-15.45 Taal van vroeger
15.45-16.15 Taal van nu - onderzoek Wietse Minnema
16.15-16.30 Taal van een organisatie
16.30-16.45 Uitwisseling
16.45 Terugkoppeling en afsluiting
17.00 Sluiting

Deze middag staat onder leiding van Marije Vermaas en Wout Huizing, stafmedewerkers van Reliëf.

Datum: 27 juni
Tijd: ALV 13-15, symposium 15-17 uur
Locatie: Woerden (Hofclub)
Aanmelden: het symposium vindt plaats na afloop van de Algemene Ledenvergadering. Ook niet-leden zijn daarbij van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor deze (gratis) bijeenkomst door een mail te sturen naar info@relief.nl.

Terug naar agenda