Zingeving in de GGZ: hoe dan?

25 jan.

Een praktisch middagsymposium voor verpleegkundigen en sociaal werkers

Er is toenemend aandacht voor zingeving in de gezondheidszorg. Zingeving gaat over de vraag hoe mensen (weer) betekenis (kunnen) geven aan hun leven. Dat is ook in de GGZ een relevante vraag. Hoe draagt zingeving bij aan de kwaliteit van leven van een cliënt en welke ondersteuning bieden hulpverleners daarbij? Een veelgehoorde vraag van hulpverleners is: hoe doe ik dat dan? Kortgezegd wil het middagsymposium op die vraag een antwoord geven. Er zijn sprekers die de thematiek gaan verklaren en toelichten en er zijn praktische workshops. Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke GGZ (KICG) is de dagvoorzitter.

Sprekers
Jaap van der Stel, senior-onderzoeker bij GGZ inGeest/VUmc en lector GGZ verbonden aan de Hogeschool Leiden, zal spreken over zingeving en zelfregulatie. Hoe relevant is zingeving voor persoonlijk herstel in de psychische gezondheidszorg?
Janneke Hengeveld-Slöetjes, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ (vios) spreekt over het omgaan met zingeving in de praktijk van de hulpverlening.
René van Leeuwen, lector zorg en zingeving van hogeschool Viaa zal ingaan op het ontwikkelen van zingevingsbekwaamheid van hulpverleners.

Workshops gaan o.a. over
- Plaats van religie en spiritualiteit in de GGZ
- Zingeving en verslaving
- Narratieve verpleegkunde - Omgaan met je eigen zingevingskader
- Waarden georiënteerde hulverlening - Gebruik van rituelen in de hulpverlening
- Gespreksvoering met de cliënt over zingeving

Kosten van het symposium bedragen: € 85,-
Opgave kan via j.faber@viaa.nl onder vermelding van achternaam, titels, voorletters/-naam, organisatie en functie. Na opgave ontvang je t.z.t. een overzicht van de workshops waar je op kunt intekenen.
Voor deelname aan het symposium ontvang je twee accreditatiepunten voor het Registerplein (social work) en het Kwaliteitsregister (V&VN).

Organisatie: Dimence GGZ, Kennisinstituut Christelijk GGZ (KIGC) en Lectoraat zorg en zingeving

Terug naar agenda