In de pers

Bijdragen vanuit Reliëf

 • Thijs Tromp, Is inclusie en illusie? Omgaan met andersheid. In TGV 20 (2017-88) 32-37.
 • Marcia Smits: Christelijk Sociaal denken en de zorg. Logia.nu 18 november 2017

 • Tjerk Bos, Op 8 juli stond Tjerk op de Parade met de voorstelling Echte Matties: een levensechte, ontnuchterende voorstelling, gebaseerd op waargebeurde verhalen van twee Hagenaars en hun maatjes. De website Den Haag Doet publiceerde hier een artikel over.

 • Thijs Tromp, Werken vanuit de marge. Bespreking van Erik Borgman, Leven van wat komt. In Christen Democratische Verkenningen, Zomer 2017, pag. 170-175.
 • Joop Hendriks, 'Via mij hoopt Reliëf ook de ziekenhuiszorg beter te bereiken'. Zorgvisie, 11 augustus 2017.

 • Wout Huizing, Over continuïteit en uniciteit, column voor VU Godgeleerdheid, zie website Vrije Universiteit, 15 mei 2017

 • Jenneke Wolvers-ten Hove, De kracht van persoonlijke verhalen. Boekbespreking van In gesprek met mensen met dementie. In: Op weg met de ander april 2017, p.22-23

 • Wout Huizing, Groentjes. Onderzoek vergrijsde gemeenten. Baptisten.nu 2017.

 • Thijs Tromp e.a. Levensverhaal Centraal. Verslag van een onderzoek naar betekenisvolle, integrale zorg voor mensen met dementie. Zwolle: Windesheim 2017.

 • Thijs Tromp, 'Investeren in zachte waarden loont. Pleidooi voor het luisteren naar verhalen', in: Frank Smeenk e.a. (red.), Toegewijde dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn, Apeldoorn: Garant 2016

 • Thijs Tromp, 'Leven met kwetsbaarheid. Een hoopvolle weg naar goede zorg', in: In Dienst der Genezing, 2016/2, p. 4-11 

 • Thijs Tromp & Marije Vermaas, 'Menslievende zorg door de eeuwen heen', in: In Dienst der Genezing, 2016/1, p. 8-11

 • Thijs Tromp, 'Bemoeizorg' in: Maartje Schermer e.a. (red.), Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Assen: van Gorcum 2016

 • Thijs Tromp, 'Sterke verhalen uit het ziekenhuis', in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2016/2, p. 38-43

 • Wout Huizing, 'Waarom zorgdragers zorg verdienen', in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2016/1, p. 30-32  
 • Thijs Tromp & Marije Vermaas, 'Wat aandacht krijgt groeit', in: Volzin, 13 april 2016

 • Paulien Matze & Wout Huizing, 'Mijn leven in kleur. Een nieuwe methode met aandacht voor kleurrijke verhalen van oudere migranten', in: Geron, 2/2015

 • Thijs Tromp e.a., De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking. Een vooronderzoek in opdracht van het LOV, oktober 2015
 • Wout Huizing, 'Prachtig tachtig', in: Open Deur, september 2014/80

 • Maria Huijts & Marie-Elise van den Brandt, 'Levensverhalen geven dementerenden een eigen stem' in: Zo wel!, nummer 1 2014

 • Wout Huizing, 'Elk afscheid is de geboorte van een herinnering', in: Geloven Onderweg nr. 4 2013

 • Cynthia Lieshout, De belangrijke ‘c' van zorg', in: Katholiek Nieuwsblad, 20 februari 2012

 • Wout Huizing, 'Niet wat kun je, maar wie ben je in de kerk', in: Nederlands Dagblad, 13 juli 2013 p. 7

 • Thijs Tromp, 'Life review: remedie tegen voltooid leven?', in: Geron 4 - 2011, p.45-47
 • Paulien Matze, 'Ken jezelf en de ander!', in: TGV 2013, jaargang 16 nr. 69

 • Thijs Tromp, 'Moeten we de 'C' van de gevel slopen?', in Beweging, zomer 2009, p. 23-25

   

In de media