11 oktober 2014: Dag van de Palliatieve Zorg

18 sep.

Dit jaar is het thema: Van betekenis tot het einde.

11 oktober 2014: Dag van de Palliatieve Zorg

Op zaterdag 11 oktober vindt voor de tiende maal de - Internationale - Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) plaats. Dit jaar is het thema: Van betekenis tot het einde. Door heel Nederland vinden er op en rond deze dag activiteiten plaats, om mensen te laten weten dat er palliatieve zorg bestaat. Er zijn onder meer symposia, filmavonden en er worden hospices opengesteld.

Van betekenis tot het einde
Het thema ‘Van betekenis tot het einde’ krijgt momenteel veel aandacht en kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Denk onder meer aan: Welke betekenis heeft mijn leven? En welke betekenis heeft mijn leven nu ik ongeneeslijk ziek ben? Weet ik wat mijn dierbare belangrijk vindt aan het einde van zijn leven?
Wanneer mensen tijdig en vaker nadenken over hun wensen en deze bespreken, kan dat rust geven in de laatste levensfase. Daarvoor moeten ze weten welke keuzes er zijn. De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil aandacht geven aan de verschillende mogelijkheden, zodat de positie van patiënten en zijn naasten worden versterkt.

Bij het thema ‘Van betekenis tot het einde’ gaat het echter niet alleen om jezelf. Het gaat er ook om wat je voor een ander kunt betekenen in deze fase. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zijn dagelijks van betekenis voor mensen in hun laatste levensfase. Onder meer door zorg te geven, of er te zijn voor de naasten, zodat zij ook even kunnen rusten of een boodschap doen.

Zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. Doel van deze zorg is om patiënten én hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De zorg kan thuis plaatsvinden, maar ook bijvoorbeeld in hospices en bijna-thuis-huizen.

Coalitie Van Betekenis tot het Einde
Een aantal organisaties heeft zich verenigd in de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’. Deze coalitie pleit voor meer aandacht en ruimte voor het levenseinde.

Ook Reliëf neemt deel aan deze coalitie. Met name om telkens voor ogen te houden dat het óók bij het (naderende) levenseinde gaat om ‘Van betekenis’: wat betekenen mensen voor elkaar, al dan niet in een zorgrelatie staand tot elkaar? Wat betekent leven en sterven voor zowel patiënt als zorgverlener? Welke betekenis heeft lijden en dood en is het ‘einde’ wel het ‘einde’? Het is van belang dat gesprekken over kwesties rondom het levenseinde niet alleen gaan over wensen en behoeften en het afvinken van lijstjes om zaken goed te regelen. Ontmoeting en gesprek, doordenking en uitwisseling van verschillende visies helpen om zicht te krijgen op ‘wat er werkelijk toe doet’ en ‘van betekenis is’. De coalitie wil hiertoe stimulansen geven, waaraan Reliëf ook van harte bijdraagt, vanuit haar eigen christelijke achtergrond en inspiratie. Zo geeft Wout Huizing op 8 okotober in dit kader een lezing.

Meer weten?

· Benieuwd naar activiteiten die er plaatsvinden? Kijk dan op www.dagvandepalliatievezorg.nl voor een overzicht per provincie of activiteit.

· Kijk voor meer informatie over de coalitie Van Betekenis tot het Einde, zie www.vanbetekenistotheteinde.nl.

· Je kunt de activiteiten van de Dag van de Palliatieve Zorg ook volgen op Twitter via #idpz.

Terug naar nieuws