Aandacht voor levensvragen onderdeel van zorg

09 okt.

Aandacht voor levensvragen wordt erkend als belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg voor ouderen.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut heeft financiering beschikbaar gesteld om een professionele standaard voor implementatie in de zorgpraktijk te ontwikkelen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen gaat deze zorgstandaard ontwikkelen in samenwerking met vier zorgorganisaties. Vilans is één van de negen kernpartners en uitvoerder van het Expertisenetwerk.

Kwaliteit van leven
Aandacht voor levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. Ouderen zijn tevreden over de zorg in zorginstellingen, maar vinden de aandacht voor hun levensvragen onvoldoende (bron SCP rapport Zorg in de laatste jaren 2011). Als zorgmedewerkers aandacht hebben voor levensvragen en hierover contact kunnen maken, voelen ouderen zich beter gezien en gehoord. Door het stellen van levensvragen geven ouderen betekenis aan de dagelijkse werkelijkheid en blijven zij de zin van het leven zien. Levensvragen zijn uitingen van diepe emoties en raken de ziel van de mens. Met de vraag naar een professionele standaard erkent ook de overheid het belang van de aandacht hiervoor in de ouderenzorg.

Toetsingskader Verantwoorde zorg
Begin oktober was de aftrap van een pilot van twee jaar waarin het Expertisenetwerk de professionele standaard ontwikkelt. Hiermee kunnen zorgorganisaties op een verantwoorde manier aandacht geven aan levensvragen in de praktijk. De standaard sluit aan bij het toetsingskader ‘Verantwoorde zorg' en bevat concrete elementen op het niveau van gedrag, houding, methodiek en randvoorwaarden. De standaard maakt het mogelijk het effect van de aandacht voor levensvragen zichtbaar te maken en te toetsen. Cliënten weten wat zij kunnen verwachten van zorgorganisaties die aangeven goede kwaliteit in ondersteuning bij levensvragen te bieden.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerking van ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC Zeggenschap in zorg, MOgroep, PCOB en Unie KBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans. Kijk voor meer informatie op www.netwerklevensvragen.nl

 

Terug naar nieuws