Brochure: Financiering van geestelijke verzorging voor ouderen

18 feb.

Mogelijkheden voor de verbreding van het werkterrein en de inzet van geestelijk verzorgers

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2012
Auteurs: Peterjan van der Wal en Mariëlle Cuijpers
Gratis te downloaden

Ouderen vinden aandacht voor levensvragen belangrijk. Tegelijkertijd staat de financiering van geestelijke verzorging onder druk en roepen de financierings-mogelijkheden vragen op. De brochure biedt een beknopte weergave van financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging voor ouderen door geestelijk verzorgers in zowel de AWBZ, Zvw als Wmo. De mogelijkheden die de wetten bieden doen een beroep op het ondernemerschap in zorg en welzijn. In de brochure staan aanknopingspunten om nieuwe wegen te verkennen. De brochure is geschreven voor bestuurders en beleidsmakers in zorg en welzijn, geestelijk verzorgers, Wmo-ambtenaren en huisartsen.

Download de brochure (pdf)

 

Terug naar nieuws