Brochure "Spreek op tijd over uw levenseinde"

10 aug.

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat.

Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. Artsenorganisatie KNMG heeft samen met patiëntenorganisaties NFK, NPCF, NPV en NVVE en de seniorenbelangenbehartigers ANBO, Unie KBO en PCOB daarom de publieksbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde uitgebracht. Deze biedt hulp om met de dokter in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan het einde van het leven.

De brochure bevat concrete bespreekpunten en informatie voor het voeren van het gesprek over het naderend overlijden. Zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, de betekenis van wilsverklaringen, euthanasie en orgaandonatie.   De brochure wordt vooralsnog alleen digitaal, uiteraard kosteloos, aangeboden. Deze is te vinden op www.knmg.nl/spreken-over-levenseinde. Daar staat ook de handreiking voor artsen, die eenzelfde opzet kent. Zo hebben artsen en patiënten samen een instrument in handen om met elkaar het moeilijke gesprek over het levenseinde aan te gaan over wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

Terug naar nieuws