Crowdfunding Zorg voor de zorgverlener

20 jun.

Wie zorgt er voor de zorgverlener? Steun de crowdfundingactie van ReliŽf om 15 inspirerende podcasts + verwerkingsbladen gratis beschikbaar te stellen!

koppie%20koppie%20geloof%20in%20je%20pro

Reliëf wil zorgverleners helpen om bezield te blijven werken. Dit doen we o.a. door het ontwikkelen en aanbieden van trainingen, lesmaterialen en publicaties. We willen middels een crowdfundingactie van Geloofinjeproject financiering vinden om 15 inspirerende podcasts met bijbehorende verwerkingsbladen te maken, om gratis beschikbaar te stellen. We hopen op jouw steun!

Waarom podcasts? Zorgprofessionals hebben meestal weinig tijd om te lezen. Deze podcasts kunnen gemakkelijk zelf thuis of onderweg worden beluisterd, op hun eigen tijd. De podcasts en bijbehorende werkbladen met oefeningen zijn gratis te downloaden via de gebruikelijke kanalen zoals iTunes en onze eigen website relief.nl. Zo kunnen zorgverleners op een toegankelijke manier nadenken over hun eigen bezieling, identiteit en spiritualiteit en dat van de mensen met wie zij te maken hebben. Om de podcasts voor een zo groot mogelijke groep beschikbaar te maken, worden zij gratis aangeboden en zijn de bijbehorende materialen gratis downloadbaar. Daarnaast bieden we elke donateur een kadootje aan.

Welke thema’s? Om in te kunnen schatten wat voor de ander ‘goede zorg’ is, moeten zorgverleners zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de ander. Leren luisteren en empathie kunnen tonen zijn hierbij essentieel. Zorgverleners zullen in veel situaties hun eigen waarden even moeten durven te parkeren, om oog te hebben wat voor de ander van belang is. Aan de hand van realistische casussen worden zorgverleners uitgedaagd hierover na te denken. Reflecteren op je eigen handelen door na te denken over de waarden die hieraan ten grond slag liggen, raakt aan de kern van je wezen, aan je spiritualiteit. Waarom doe je wat je doet? Wat maakt voor jou de zorg en jouw zorgverlening zinvol? Wanneer heeft het meerwaarde?

Inhoud van de podcasts
– Omgaan met zingeving en levensvragen in zorg
– Omgaan met morele dilemma’s van zorgvragers, hun naasten en zorgverleners
– Inspirerende gedichten om met bezieling en aandacht te werken
– Herkenbare voorbeeldverhalen van zorgsituaties waarin menswaardige zorg centraal staat
– Aandacht voor zelfzorg en eigen inspiratie en bezieling

Zorgprofessionals worden door te luisteren naar en met behulp van de podcasts:
– getraind om in gesprek te gaan met zorgvragers en hun naasten over hun levensvragen en zingeving,
– geïnspireerd om met bezieling en aandacht menswaardige zorg te verlenen,
– getraind om morele afwegingen te maken, aan de hand van de methode ‘moreel beraad’. De podcasts geven inzicht in verschillende morele en ethische dilemma’s,
– gestimuleerd om na te denken over de eigen zelfzorg en bezieling,
– geïnformeerd over de verschillende invalshoeken en gesprekstechnieken die zorgprofessionals kunnen hanteren wanneer zij in gesprek zijn met zorgvragers en hun naasten.

We hopen dat jij zorgverleners wilt bedanken voor hun werk door een (belastingaftrekbare) gift aan dit project! Ga voor meer informatie en doneren naar de website van Geloofinjeproject.

Terug naar nieuws