Doorstart Lindeboom Instituut

09 feb.

ReliŽf steunt de doorstart van het Lindeboominstituut

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut voor ethiek van de gezondheidszorg maakt een doorstart. In de toekomst blijft het instituut vanuit christelijke visie werken aan de doordenking van ethische vragen die op de samenleving afkomen. Er komt een nieuwe vestigingsplaats van de Lindeboomleerstoel. Deze leerstoel wordt ingebed in de activiteiten van een consortium dat bestaat uit de Stichting voor Christelijke Filosofie, ForumC en Reliëf. De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) wil de mogelijkheden verkennen om samen te werken met het consortium.


In het afgelopen jaar heeft het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut zich op zijn toekomst georiënteerd. Aanleiding hiervoor is dat in de loop van de tijd vrijwel alle betalende participanten zich terugtrokken. Uit gesprekken met de achterban van het Lindeboom Instituut bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor het in stand houden van het instituut in de huidige vorm, met eigen onderzoekscapaciteit. Wel blijkt er enthousiasme te zijn voor het in stand houden van de Lindeboomleerstoel.

Het terugtrekken van betalende participanten van het instituut had tot gevolg dat het instituut de afgelopen jaren verlies heeft geleden. Ook op langere termijn zouden de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Daarom heeft het bestuur besloten zich te richten op het voortzetten van de Lindeboomleerstoel. Het publieke debat zal naast onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtsgebied zijn van de houder van de leerstoel.

Het consortium van de Stichting voor Christelijke Filosofie, ForumC en Reliëf draagt deze constructie. De kennis van deze partijen vult elkaar goed aan en zorgt voor een optimale ondersteuning van de Lindeboomleerstoel.

De Stichting voor Christelijke Filosofie heeft tot doel het uitdragen en verder ontwikkelen van christelijke filosofie. Daarvoor onderhoudt deze stichting ook diverse bijzondere leerstoelen voor christelijke filosofie aan universiteiten. Dit is dan ook bij uitstek een goede partij voor de ondersteuning van de Lindeboomleerstoel. Deze stichting zal de leerstoel daadwerkelijk gaan vestigen en als gastorganisatie fungeren voor het consortium.

Een andere belangrijke pijler in de missie van het Lindeboom Instituut - het publieke debat - past goed bij de activiteiten van ForumC. ForumC - een forum voor geloof, wetenschap en samenleving - wil het christelijk geloof verbinden met de grote vragen die leven binnen de samenleving en wetenschap.

Reliëf is een vereniging van christelijke zorgaanbieders die opkomen voor zin in de zorg. Deze organisatie helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van de zorg een vaste plek te geven in zorgvisies, beleidsdocumenten en de dagelijkse zorgpraktijk.

De NPV wil de mogelijkheden verkennen om samen te werken met het consortium. De NPV houdt zich vanuit patiëntenperspectief bezig met de zorg voor het leven. Op dit moment lopen er gesprekken over de manier waarop de NPV haar betrokkenheid vorm wil geven.

Naar verwachting zal op korte termijn een besluit volgen over de vestigingsplaats van de leerstoel en de benoeming van een kandidaat hoogleraar.

 

 

Terug naar nieuws