Geslaagd minisymposium Sturen op Mentaal welbevinden in de Zorg Thuis

30 jul.

We kijken terug op een geslaagde middag

Geslaagd minisymposium Sturen op Mentaal welbevinden in de Zorg Thuis

We kijken terug op een geslaagde middag waarin de inleiders het thema mentaal welbevinden verder uitdiepten en de betrokken deelnemers met elkaar veel praktijkervaringen uitwisselden. De opbrengsten waren: enthousiasme over het thema, nieuwe ideeën, kennis en inzichten om met collega's te delen, netwerkcontacten en zaken om ‘nog verder te overdenken'.


Hier vindt u de link naar de webpagina met presentaties van Jan Maarten Nuijens | GroeneKruis Domicura en Dennis Duiker| Motivactor.

Aan het slot van de middag gaven we al aan graag met u verder te werken aan een vervolg in een ‘werkplaats'. Zo'n werkplaats houdt in dat een groep sleutelfiguren uit diverse organisaties gedurende een periode van maximaal één jaar samen met elkaar aan het werk gaat om het thema in de eigen organisaties (nog) meer handen en voeten te geven, daarbij ondersteund door Vilans en Reliëf. De ontwikkelde kennis komt in een praktische handreiking te staan voor de betrokken organisaties. We richten ons in de werkplaats vooral op de strategische en beleidsmatige vraagstukken die rondom de implementatie van het thema mentaal welbevinden spelen. Voor deelname aan de werkplaats wordt een eigen bijdrage gevraagd.

U bent van harte uitgenodigd op donderdagmiddag 27 september van 10.30u - 12.00u te Utrecht voor een informatiebijeenkomst over deze  ‘Werkplaats Sturen op mentaal welbevinden'. We lichten daarin het idee van de werkplaats verder toe en inventariseren uw ideeën en wensen rondom te zetten vervolgstappen. Deze bijeenkomst is kosteloos. Na de bijeenkomst kunt u besluiten wel of niet mee te doen met de werkplaats.
Wanneer u interesse heeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen dan kunt u een mail sturen met uw gegevens en bij voorkeur ook met een( korte) toelichting op uw vraag/opdracht rondom dit thema naar Mariëlle Cuijpers, m.cuijpers@vilans.nl of  bellen: 030 7892307. U ontvangt dan nog een definitieve uitnodiging.
Ook wanneer u niet deelneemt aan een vervolg zijn we zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen rondom het thema mentaal welbevinden in uw organisatie. Wanneer u informatie, beleidsstukken, onderzoeken of iets dergelijks heeft die u wilt delen dan vernemen we dit graag. Via de website van het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen hebben we verschillende mogelijkheden om uw ervaringen of enthousiasme over het thema verder te verspreiden, bijvoorbeeld in de vorm van een blog of interview. Hierover kunt u ook contact opnemen met Mariëlle Cuijpers.

 

Terug naar nieuws