Het goede levenseinde in casussen

14 nov.

Dit boek van het Lindeboom Instituut is onlangs gepubliceerd

Onlangs publiceerde het Lindeboom Instituut het boek 'Het goede levenseinde in Casussen'. Reliëf maakt deel uit van het consortium van het Prof. Lindeboom Instituut en werkte mee aan de totstandkoming van deze bijzondere uitgave. In een toelichting op de totstandkoming van het boek schrijft mede-auteur dr. D. J. Bakker:

Onze belangrijkste vraag was: “Wat maakt de palliatieve zorg in de laatste levensfase geslaagd in de beleving van patiënten, hun naasten en zorgverleners?” Het gaat bij deze vraag om wat is goede zorg en wat is geslaagde zorg. Dit blijkt niet synoniem te zijn. We hebben ons vooral gericht op wat we noemen “de trage vragen”; de vragen naar de betekenis van ziekten, lijden, (toenemende) afhankelijkheid en overlijden, spiritueel, emotioneel, moreel en sociaal. Uit interviews met nabestaanden, geen zorgverleners zijnde, en mantelzorgers, probeerden we ook een indruk te krijgen hoe de zorg door de patiënten was gewaardeerd (of ook niet soms). We hebben naast oudere patiënten ook jongere bevraagd. De ontwikkelingen in de zorg en de kwaliteit daarvan, de laatste jaren, is indrukwekkend te noemen. We kunnen op alle terreinen heel veel. Dat roept de vraag op: Moet alles wat kan? In de groep patiënten in ons onderzoek bleek dat extra relevant te zijn.

Meer over dit boek kunt u lezen in het Lindeblad.

U kunt het boek bestellen via uitgever Bohn Stafleu van Loghum

 

Terug naar nieuws