Inauguratie prof. dr. T.A. Boer

28 mei

8 juni 2015

Deo Volente op maandag 8 juni 2015 zal Prof. dr. T.A. Boer zijn ambt aanvaarden als bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel voor Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij zal dat doen door het uitspreken van een inaugurele rede, getiteld: Wie kennis vermeerdert - Ethische noties bij vroegdiagnostiek en voorspellendegeneeskunde.

De samenkomst wordt gehouden in de Bovenkerk, Koornmarkt 28 te Kampen en begint om 15.30 uur. Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen en het Bestuur van de Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut nodigen u uit deze samenkomst bij te wonen. Na afloop is er een receptie en gelegenheid tot feliciteren.

Terug naar nieuws