Aan de slag met 'Liefdevolle zorg'

02 apr.

Aandacht voor levensvragen van ouderen

Samen met Vilans begeleiden we u bij het implementeren van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen.

Bent u geïnteresseerd, kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst op 6 juni a.s.

Inspiratiebijeenkomsten

Vilans en Reliëf organiseren verschillende inspiratiebijeenkomsten over welbevinden en levensvragen. De eerstvolgende is de bijeenkomst Mentaal welbevinden in het leefzorgplan. Dat het domein mentaal welbevinden belangrijk is binnen het leefzorgplan is duidelijk. Maar hoe gaat u hierover goed in gesprek met cliënten en naasten? Hoe rapporteert u hierover? Inspirerende voorbeelden en werkwijzen komen aan bod.

Voor wie? Medewerkers en leidinggevenden in de ouderenzorg
Waar? Vilans, Catharijnesingel 47, Utrecht (trainingszaal)
Datum: maandag 6 juni 2016, 13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten: € 90,00 per deelnemer

Aanmelden

Het programma Liefdevolle Zorg

Doet u mee aan het werkprogramma Liefdevolle zorg van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen door Reliëf en Vilans? Hierin gaan we op basis van de nieuwe Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan de slag met levensvragen van ouderen.

Een schoon bed, op tijd medicijnen krijgen, hulp bij het aankleden. Dit hoort allemaal bij ‘goede zorg’. Toch vinden de meeste ouderen dit niet het belangrijkste. Zij willen vooral het gevoel hebben dat medewerkers oog en oor hebben voor hoe het écht met hen gaat. Dat medewerkers weten wat belangrijk voor hen is en wat voor hen de dag de moeite waard maakt. Ook de overheid onderschrijft dit, zo blijkt uit de Kamerbrief 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'.

Goed omgaan met levensvragen is helemaal niet zo eenvoudig. Dat blijkt wel uit deze korte e-learning. Daarom bieden we:

Financiering

Voor financiering kunt u een beroep doen op extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor deskundigheidsbevordering van medewerker. Uw aanvraag moet voor 1 mei 2016 worden ingediend. We kunnen u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.

Op maat

Het werkprogramma is ‘op maat’. Afhankelijk van wat in uw organisatie speelt en prioriteit heeft, vullen wij het programma samen met u aan of verdiepen we. Thema’s waar u aan kunt denken zijn:

 • Omgaan met het domein mentaal welbevinden in het leefzorgplan
 • De inzetbaarheid van geestelijke verzorging in het multidisciplinaire werken
 • Observaties op de werkvloer; hoe geven teams aandacht aan zingeving en levensvragen in de cliëntzorg, rapportage en overleg?
 • Rol van zingeving in familieparticipatie
 • Zingeving en de eigen regie van cliënten
 • Interne dialoogbijeenkomsten: werken met het meetinstrument van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen

Andere bijeenkomsten dit jaar

 • Bijeenkomst voor cliëntenraden (samen met LOC Zeggenschap in zorg): Wat is een kwaliteitsstandaard Levensvragen en wat kunt u daarmee?
 • Teamoverleg met aandacht voor zingeving
 • Werken met een signaleringskaart levensvragen

Trainingen

De trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt tal van mogelijkheden om u te helpen levensvragen een plaats te geven in het hart van de zorg. Van open inschrijving tot 'in company', desgewenst volledig op maat.

Leerwerktraject met andere organisaties

In het leerwerktraject Liefdevolle ouderenzorg werkt u samen met 6 tot 10 andere organisaties. U wordt begeleid door de coaches van Vilans en Reliëf. De inhoud stemmen we af op uw vragen, prioriteiten en organisatieprocessen.

 • Intake op locatie om uw uitgangssituatie te bepalen en bespreken; in hoeverre is er al aandacht voor levensvragen binnen uw organisatie?
 • 0-meting en bespreking uitkomst in interdisciplinaire dialoogsessie (ook met cliënten/mantelzorgers).
 • Advies en coaching op locatie
 • Feedback: 6 bijeenkomsten met alle deelnemers om ervaringen te delen, vragen te stellen en feedback te krijgen.
 • Training: 3 dagdelen training voor maximaal 12 personen (per organisatie).
 • Gezamenlijke ontwikkeling van ondersteunend materiaal voor alle deelnemers.
 • Ondersteuning bij de interne communicatie.

De coaches van het leerwerktraject zijn Christien Begemann en Wout Huizing. Christien Begemann is senior medewerker bij Vilans, co-auteur van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen en als projectleider aan het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen verbonden. Zij geeft trainingen en advies binnen zorgorganisaties rondom levensvragen, mentaal welbevinden, familieparticipatie en goed communiceren.

Wout Huizing is stafmedewerker bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders en 1 van de trainers van de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Hij heeft jarenlang als geestelijk verzorger in de ouderenzorg gewerkt en publiceert op het terrein van ouderen en zingeving, levensverhalen en palliatieve zorg. Naast trainer is hij ook supervisor en (team)coach.

Voor wie? Interne projectleiders en innovatoren die werken aan liefdevolle ouderenzorg. U gaat binnen uw organisatie aan de slag met cliënten(raden), teams en leidinggevenden.
Wanneer? Start september 2016
Kosten: € 10.000 per organisatie
Meer weten? Kom naar de gratis belangstellingsbijeenkomst op dinsdag 12 april van 10.00 uur tot 12.00 uur, Seats2Meet, Moreelsepark 65 in Utrecht

 

Advies- en implementatietrajecten op maat

Op basis van een intake en indien gewenst een onderzoek naar uw uitgangssituatie stellen we een advies- en implementatietraject op maat samen. Denk aan een gericht adviestraject over de rol van geestelijke zorg in de organisatie, teamcoaching in liefdevolle zorg op basis van praktijkobservaties of een seminar met het MT over het concretiseren van de visie op liefdevolle zorg.

 

Terug naar nieuws