Meer ruimte om het levenseinde op eigen wijze in te vullen

16 mrt.

Bijeenkomst ‘Léven tot het Einde' op 14 maart in Utrecht

Aanstaande donderdag 14 maart is de bijeenkomst ‘Léven tot het Einde' in het Centraal Museum te Utrecht. Reliëf is als coalitiepartner betrokken bij deze dag. De coalitiepartners* hebben zich verenigd om meer ruimte en aandacht te krijgen voor het op eigen wijze kunnen invullen van het levenseinde. 

Doel
De invitational conference 'Léven tot het einde' is bedoeld om met een breed samengestelde groep na te denken en informatie uit te wisselen over het open en bewust omgaan met ouder worden, ongeneeslijk ziek zijn en de dood. Dit als start voor een brede maatschappelijke discussie, die we als coalitie de komende tijd willen gaan starten. Deze discussie vereist een stevige basis en verankering in een scala aan (maatschappelijke) organisaties.
De genodigden voor de bijeenkomst hebben diverse achtergronden. Zo is er vertegenwoordiging vanuit: consumenten, patiënten, artsen en verpleegkundigen, ouderen, ziekenhuizen, onderwijsinstanties, migranten, mantelzorgers en vrijwilligers; maar ook organisaties gericht op de palliatieve fase, verschillende levensbeschouwingen en een zorgverzekeraar.
Op de bijeenkomst zullen wij (NAAM ORGANISATIE) als coalitiepartner aanwezig zijn en presenteren we onze bijdrage. Onder andere via een poster. In de bijlage/link kunt u deze poster zien (LINK NAAR UW POSTER) met onze activiteiten en het belang dat wij hechten aan Van Betekenis.

Voor verdere informatie, o.a. het aan de politiek gestuurde manifest zie www.vanbetekenis.info
Iedereen die zich in het voorgaande herkent, vanuit een organisatie of persoonlijk, kan zich bij de coalitie aansluiten. Hoe breder het draagvlak, hoe breder de aandacht via ieders achterban voor dit thema.

*De huidige coalitiepartners zijn: Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg; De ouderenbonden PCOB en Unie KBO; Het Humanistisch Verbond; Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders; Stg. STEM, STerven op je Eigen Manier; Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Tijdens de conferentie zullen nog 2 organisaties tot de coalitie toetreden.

 

Terug naar nieuws