“Menslievende, betaalbare zorg is mogelijk”

18 nov.

Enny Hoenselaar, bestuurder van Sint Anna in Boxmeer, verzet zich tegen het beeld van kommer en kwel in de ouderenzorg

Er is niet alleen kommer en kwel in de ouderenzorg. Dat je menslievende, betaalbare zorg kunt verlenen en tevreden bewoners en medewerkers hebt, bewijst Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer.

"Door vast te houden aan onze visie om gastvrij menslievende zorg voor ouderen te leveren en de financiële stroom te scheiden kunnen we verzorgingshuiszorg èn verpleeghuiszorg blijven leveren”, aldus Enny Hoenselaar, bestuurder Woonzorgcentrum Sint Anna.

“Met kromme tenen heb ik de afgelopen weken de berichtgeving in de landelijke pers aangehoord. Niet omdat ik deze in twijfel trek, maar omdat ik weet dat het ook anders kan. “

Enny Hoenselaar, is sinds 2010 bestuurder van Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer. Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum met ongeveer 180 religieuzen en niet-religieuzen bewoners. Hoenselaar: “Onze kernwaarden gastvrij, zorgzaam en spiritueel zijn belangrijk voor ons. Door hier aan vast te houden willen wij menslievende zorg leveren aan die ouderen die dat nodig hebben. Of ze nu tijdelijke opvang nodig hebben na een operatie, dagopvang, verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg. Door hier aan vast te houden en ruimte te bieden voor al deze mogelijkheden, hou je een huis levend en prettig om in te wonen en te werken. Door de financiële stroom te scheiden kun je betaalbare en kwalitatief goede zorg verlenen zonder dat de bewoners er last van hebben. Dat dit in de praktijk werkt blijkt wel uit het feit dat we een hoge bewoner- en medewerkers-tevredenheid hebben, veel vrijwilligers en een volle wachtlijst.

De transitie van het zorgsysteem raakt natuurlijk ook onze organisatie, maar het biedt ook kansen. Als organisatie moet je anticiperen op de veranderingen. Met name de kleinere zorginstanties zijn wendbaarder. Hier staat het individu, zowel bewoner als medewerker, centraal. Door hier aan vast te houden kunnen we menslievende, betaalbare zorg blijven leveren.

Terug naar nieuws