Met oudere migranten in gesprek over hun leven - nieuw in september 2014!

23 jun.

Bron: Bohn Stafleu Van Loghem

 

   

Reliëf (Chirstelijke vereniging van zorgaanbieders) is in 2013 een pilot gestart voor een bijzonder project: het optekenen van levensverhalen van oudere migranten. Paulien Matze en Wout Huizing zijn het land ingegaan naar 11 organisaties die betrokken zijn bij oudere migranten om daar trainingen en instructies te geven. Hierbij is nauw samengewerkt met Yvonne Heygele van het NOOM (Netwerk Organisatie Oudere Migranten). De migrantengroepen die hierbij vertegenwoordigd waren, zijn zeer divers: Indisch, Moluks, Surinaams, Antilliaans, Turks, Marokkaans, Chinees en Kaapveridiaans.

Het aantal migranten in Nederland neemt snel toe. Maar op het gebied van interculturalisatie in de zorg is nog een weg te gaan. Uit de pilot bleek dat door in gesprek te gaan met de juiste vragen te stellen aan oudere migranten met specifiek aandacht voor hun achtergrond en cultuur, er indrukwekkende en ontroerende verhalen loskwamen. Ook deze groep ouderen heeft behoefte aan vertellen, terugkijken en het vastleggen van de (migratie-)geschiedenis.

Het zorgvuldige onderzoek dat is verricht met duidelijke conclusies, heeft de uitgever doen beslissen een nieuwe methode naast 'Mijn leven in kaart' uit te geven specifiek voor de doelgroep oudere migranten. De aangeapste handleiding bevat informatie hoe de verschillende migranten te benaderen en in gesprek te gaan. De 50 aangepaste kaarten met vragen en verdiepingsvragen zijn breed inzetbaar en zorgen voor herkenning binnen de verschillende groepen oudere migranten. De methode wordt in het Nederlands uitgegeven, omdat het uitgangspunt is dat de zorgverlener deze taal beheerst. Natuurlijk zullen familieleden en vrijwilligers betrokken zijn bij de vertaling en de communicatie.

Via www.bsl.nl houden wij u op de hoogte over het moment van verschijnen. De planning is nu eind september 2014. Als u hierover persoonlijk een bericht wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken per e-mail aan w.werner@bsl.nl

 

Terug naar nieuws