Mijn leven in fragmenten, herdruk

23 jun.

Herdruk in september 2014!

 

   

Mijn leven in fragmenten - een praktisch hulpmiddel om in contact te komen met mensen met dementie over hun leven - is op dit moment uitverkocht. In september 2014 verschijnt een geheel vernieuwde versie. 
De informatie in de handleiding wordt aangepast met kennis en de inzichten van nu. De foto's op de kaarten krijgen per onderwerp twee tijdsbeelden, zodat jongere mensen met dementie ook gestimuleerd worden om dierbare fragmenten van hun leven te herinneren en te delen.

Voor wie Mijn leven in fragmenten nog niet kent, geven we u een korte uitleg. Het is een praktisch hulpmiddel om in contact te komen met mensen die in de eerste fasen van het dementeringsproces verkeren. In dit pakket is een set themakaarten met een overzichtelijke handleiding opgenomen waarmee familieleden, vrijwilligers en zorgverleners geholpen worden in gesprek te gaan over het leven van iemand met dementie.

In de handleiding wordt duielijk hoe je de gesprekken gestructeerd kunt voeren met behulp van de themakaarten en op welke wijze de gespreksfragmenten kunnen worden uitgewerkt. Ook biedt deze handleiding inzicht in andere begeleidingsvormen van mensen met dementie. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de emoties die bij dementie een rol spelen.

De set themakaarten heeft betrekking op thema's: anderen in mijn leven, mijn bezittingen, mijn bezigheden, mijn kijk op leven, zorg voor mezelf.

Het doel van deze gesprekken is om via foto's en belevingsgerichte vragen aan te sluiten op gedachten, meningen en gevoelens van een persoon met dementie. Die (fragmenten van) gesprekken kunnen vervolgens duidelijk maken wat op dat moment belangrijk is. Ze zorgen vooral ook voor vele prachtige en ontroerende 'fragmenten' van herinnering. Het geeft de persoon met dementie een goed gevoel. De gesprekken kunnen resulteren in zichtbare levensverhalen, zoals levensboeken. Die bieden vervolgens weer gelegenheid op andere momenten me de dementerende in gesprek te gaan. 

In de webshop houden wij u op de hoogte over het moment van verschijnen van de herziening in september 2014. Als u hierover persoonlijk een bericht wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken per e-mail aan w.werner@bsl.nl

LEES MEER

Terug naar nieuws