Mijn leven in kaart voor oudere migranten

11 feb.

De ontwikkeling van een cultuursensitieve vertaling van 'Mijn leven in kaart' voor de oudere migranten in Nederland.

 

Stand van zaken van het project 'Mijn leven in kaart voor ouderen migranten'

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een cultuursensitieve vertaling van ‘Mijn leven in kaart’ voor oudere migranten, dat wil zeggen aan een editie die is afgestemd op de leefwereld en culturele achtergronden van deze zeer diverse, snel groeiende groep ouderen in Nederland. In de eerste helft van 2013 is er o.a. gewerkt aan een conceptvertaling van de themakaarten en werden veel contacten in de (oudere) migrantenwereld gelegd. Ruim 15 deskundigen lazen mee met dit concept en gaven feedback. Deze werd vervolgens verwerkt in een tweede concept, waarmee vanaf juni tot en met november een pilot is uitgevoerd. De methode is met deze pilot op 7 plekken met groepen en op 9 plekken in individuele gesprekken uitgetest, met name in de vier grote steden, maar o.a. ook in Hoogezand en Boxtel. Bijna alle migrantengroepen waren vertegenwoordigd: Surinamers (w.o. Creolen, Hindoestanen, Javanen en Chinezen), Molukkers, Turken, Marokkanen, Chinezen en Kaapverdianen. Overal was een hartelijke en enthousiaste medewerking. De ‘opbrengst’ bestond uit bijna dertig gespreksverslagen, waaruit zeer waardevolle feedback is gekomen. De gegevens hiervan zijn gesystematiseerd in een verslag dat in december uitvoerig tussen Reliëf en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) is geëvalueerd. Ook is er een artikel voor ‘Zin in Zorg’ over de pilot geschreven.

 

Wat is het meest opvallende dat uit de pilot naar voren is gekomen?

Allereerst de grote impact die de migratie naar Nederland op alle migranten heeft gehad. De meeste gesprekken komen op de één of andere manier bij dat onderwerp uit: het gaat over ‘voor en na’, ‘daar en hier’, over pionieren, aanpassen, heimwee en leven tussen/met twee culturen. Hieruit blijkt dat het een goede keuze is geweest om ‘Migratie’ als nieuw hoofdthema te nemen.

Ten tweede het belang van het vertellen van je verhaal in de eigen groep. Mensen delen dezelfde grond en dezelfde geschiedenis. Daardoor voelt men zich vertrouwd met elkaar en heeft men aan een half woord genoeg. Sommigen voelden het als een ‘last’ die van hun schouders afviel. Bovendien ‘triggeren’ de herinneringen van de één die van de ander. Een Surinaamse deelnemer zei: ‘Ik was eigenlijk een heleboel vergeten, maar door de verhalen van de anderen kwam het allemaal weer boven, er zat een heleboel in mijn achterhoofd’.

Ten derde waren deelnemers trots dat zij mee mochten doen. Ze voelden zich speciaal, vereerd, soms zelfs ‘uitverkoren’, gezien en gehoord. Waardering en vooral erkenning van hun verhaal en de migratiegeschiedenis, waren sleutelwoorden die steeds terugkwamen.

 

Effect

Het effect van deelname werd bij sommigen ook al duidelijk zichtbaar: een Turkse bewoonster van een verpleeghuis werd vrolijker en positiever, kon haar situatie van toenemende afhankelijkheid beter accepteren en het werd makkelijker om voor haar te zorgen. Een Hindoestaanse vrouw die haar moeder interviewde zei: ‘Mijn moeder begon als een oude, verbitterde vrouw aan de gesprekken, maar gaandeweg ging ze anders naar haar leven kijken en kreeg ze weer hoop voor de toekomst. Eerst was ze passief, nu heeft ze weer zin om van alles te ondernemen. Haar levensverhaal is weer vlot getrokken, ze heeft meer vrede met zichzelf.’

 

Afronding

Dit zijn maar enkele gegevens en voorbeelden die uit de pilot naar voren kwamen, wat ons inspireert en bemoedigt om verder te werken aan deze bijzondere editie van MLIK. Op dit moment wordt de feedback verder verwerkt in een definitieve editie van ‘Mijn leven in kaart voor oudere migranten’. Wij hopen dat deze in de loop van 2014 het licht zal zien.

 

Wout Huizing, projectleider

Paulien Matze, projectmedewerker

 

Terug naar nieuws