Moreel beraad in Tergooi

17 nov.

Uit een column van Ruud Mulder, geestelijk verzorger Tergooi, locatie Blaricum

Wij schrijven het woord ‘Moreel Beraad’ in Tergooi inmiddels met hoofdletters. Dat staat goed. Alsof het daarmee meer status heeft. Alsof deze vorm van bezinning al een plek in de ziekenhuiszorg heeft verworven. Alsof Moreel Beraad vanzelfsprekend is geworden bij dilemma’s in de zorg voor patiënten. Was het maar zo! Vorig jaar is een officiële start gemaakt met het Moreel Beraad. Zo’n twintig medewerkers van Tergooi – verpleegkundigen, artsen, activiteitenbegeleiders – hebben meegedaan aan een cursus in het najaar van 2015. Ook wij als geestelijk verzorgers schoven hierbij aan. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Op sommige afdelingen weet men nog steeds niet dat er zoiets als een Moreel Beraad mogelijk is!

Toen ik in 2007 in Blaricum begon, werd ik geacht op de afdeling geriatrie een Moreel Beraad te leiden. Het stond in mijn functiebeschrijving. Er lag wel een werkwijze klaar, de zogenaamde Nijmeegse methode, maar ik had er geen ervaring mee en moest mijn weggetje hierin zelf maar zoeken. Een aantal keren heb ik het moeten doen en dat vond ik een spannende opgave.

Veranderingen in de zorg maken echter vormen van Moreel Beraad steeds noodzakelijker. De vergrijzing en het feit dat we met elkaar steeds ouder worden, maken dat patiënten die hier worden opgenomen, steeds meer mankeren. Zeker de oudere patiënten met verschillende complicaties en ziektebeelden zorgen ervoor dat de zorg steeds complexer wordt. Ook bij terminale patiënten. Meer disciplines zijn betrokken, met het gevaar dat er soms ook langs elkaar heen wordt gewerkt. Een geriater zei mij laatst: ‘Ik heb in de afgelopen tien jaar de geriatrische zorg enorm zien veranderen. Van de vanzelfsprekende behandeling van patiënten naar de voortdurende afweging of eindeloos behandelen wel een goede optie is’. Dat zijn typisch dilemma’s die de grondstof vormen van een Moreel Beraad.

Ik was dus blij dat er een cursus Moreel Beraad werd aangeboden. Nu kon ik met anderen samen deze thematiek verkennen en vooral ook praktisch oefenen. De cursus werd aangeboden door Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders, en voortreffelijk geleid. Hier is ‘goede zorg’ niet allereerst een product maar een relatie. Dat spreekt ons als geestelijk verzorgers aan. ‘De kernwaarden van zorg zijn aandacht, betrokkenheid, verantwoordelijkheid (…). De morele waarden vormen een vertaling van wat in de christelijke traditie barmhartigheid of caritas heet’, lees ik in het Reliëf Beleidsplan. ‘Werken vanuit waarden geeft de zorgverlener (…) richting voor het handelen. Dat zorgverleners reflecteren op hun morele waarden is nodig om de zorg op koers te houden. Reliëf ondersteunt daarom het belang van moreel beraad en andere vormen van morele reflectie’.

Meer informatie over het trainingsaanbod van Reliëf over Moreel beraad? Bekijk de flyer.

Terug naar nieuws