Nieuwe directeur Lindeboom Instituut

17 aug.

Het bestuur van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut in Amersfoort heeft dr. Sander Luitwieler benoemd als directeur. Hij volgt drs. Hillie van de Streek op.

Dr. Luitwieler studeerde Politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2009 op een proefschrift over de invloed van Nederland bij onderhandelingen in de Europese Unie. In 2012 rondde hij een masterstudie af in ‘Christian Studies of Science and Society’ aan de Vrije Universiteit. Tevens is hij als Research Fellow verbonden aan het Institute of Leadership and Ethics (ILE) van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven (België). Hij heeft verschillende publicaties geschreven vanuit christelijk-filosofisch perspectief.

Over het Lindeboom Instituut

Het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum dat vanuit de christelijke levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden. Het Lindeboom Instituut heeft een eigen leerstoel Ethiek van de Zorg en treedt op als organisator van het consortium dat de leerstoel mogelijk maakt. Dit consortium wordt gevormd door Reliëf, de Nederlandse Patiënten Vereniging, ForumC, Pro Life Zorgverzekeringen, de Stichting voor Christelijke Filosofie en de Theologische Universiteit Kampen.

Terug naar nieuws