Nieuwe website Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen

08 feb.

De webpagina's van de trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen op de website van ReliŽf zijn nu oproepbaar via www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel.

Reliëf als kernpartner van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft samen met het trainersteam het aflopen jaar hard gewerkt om de overgang naar www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel mogelijk te maken en veel geïnvesteerd in het vullen en aantrekkelijk maken van de webpagina's. U vindt hier het actuele trainingsaanbod dat volledig op maat en in company aangeboden kan worden.

De overige pagina's van de website zijn verhuisd naar het Kennisplein Zorg voor Beter, thema Welbevinden en levensvragen. Op www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen is uitgebreide informatie te vinden over het bespreekbaar maken van levensvragen bij ouderen.
netwerk-levensvragen.jpg

'We willen op deze manier meer mensen bereiken. Voorheen bereikten we met een aparte website vooral mensen die toch al geïnteresseerd waren in zingeving en levensvragen. Nu de informatie op Zorg voor Beter staat, hopen we álle zorgmedewerkers te bereiken', aldus Christien Begemann, namens het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. 'Het begint bij persoonlijke aandacht voor de cliënt tijdens de zorg. Aandacht voor levensvragen moet geïntegreerd zijn in de dagelijkse zorg. Als zorgmedewerkers écht belangstelling hebben voor wat iemand bezig houdt, dan komt vaak het gesprek over wat iemand belangrijk vindt in z’n leven, en dus zingeving, vanzelf op gang. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van geestelijk verzorgers. Ook zorgmedewerkers kunnen hieraan een bijdrage leveren.'

Materialen, video's en trainingswinkel
Op Zorg voor Beter staan veel materialen die zorgmedewerkers kunnen gebruiken om het gesprek over welbevinden en levensvragen op gang te brengen. Ook zijn er films en dvd’s die hiervoor gebruikt kunnen worden. De Trainingswinkel van het Netwerk Levensvragen biedt trainingen op maat aan voor iedereen die in contact staat met kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.

Nieuwe definitie van gezondheid
Het Expertisenetwerk Levensvragen meent dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg voor ouderen. Christien Begemann van Vilans: ‘We merken dat steeds meer mensen hiervan overtuigd raken. Je ziet dat een meer positieve definitie van gezondheid (van Machteld Huber) steeds meer omarmd wordt. Gezondheid wordt dan gezien als het aanpassingsvermogen om een zinvol leven te leiden. Je kunt ziek zijn, en tóch een zinvol leven leiden. Op deze manier komt er ook aandacht voor hoe iemand zich voelt, zingeving en levensvragen.’

Overzicht van 30 regionale initiatieven
Op Zorg voor Beter staat ook een overzicht van 30 regionale initiatieven om de aandacht voor levensvragen bij ouderen te stimuleren. Binnen het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) vindt onderlinge uitwisseling en inspiratie in de eigen regio plaats, en worden tips voor financiering van nieuwe initiatieven gedeeld. Ook andere initiatieven kunnen zich hierbij aansluiten. Reliëf is de uitvoerder van PRIL en organiseert regelmatig bijeenkomsten voor uitwisseling en intervisie.

Wat is het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen?
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC Zeggenschap in Zorg, MOgroep, PCOB, UnieKBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Gratis e-zine Levensvragen
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen? Meld je aan voor het gratis E-zine Levensvragen:
www.zorgvoorbeter.nl/netwerk-levensvragen-ouderen

Terug naar nieuws