Onderzoek 'Christenen in de gezondheidszorg'

06 okt.

Christelijke zorgprofessional wil zich explicieter profileren.

Christenprofessionals in de zorg identificeren zich vooral met kwaliteiten van een zorgverlener waarin het christenzijn impliciet aanwezig is, zoals integriteit, aandacht en professionaliteit. Professionals zien daar goede kansen voor in de zorgpraktijk. De christelijke zorgprofessionals identificeren zich minder met kenmerken waarin het geloof expliciet aanwezig is, zoals bidden, getuigen en verlenen van spirituele zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Rene van Leeuwen (GH)en Bart Cusveller (CHE) in opdracht van de stichting ‘Christen in de gezondheidszorg'.
De resultaten zijn gepresenteerd op het nationale congres voor christenen in de zorg ‘Geloof in zorg', op 5 en 6 oktober in Lunteren.
Christelijke zorgprofessionals zien minder kansen om expliciete manieren waarin geloof aanwezig is op een goede manier in de praktijk te brengen. Sterker, de uitdagingen waar respondenten in de zorg zich vooral voor gesteld zien, vragen om kenmerken van expliciet christenzijn die zij minder zeggen te bezitten. Christelijke professionals zouden transparanter over hun geloof willen zijn wanneer hun eigen principes onder druk staan, wanneer de positie van de christen in de samenleving in het geding is, of wanneer zij als persoon onder druk staan. De professionals vragen om verdere toerusting om een getuige te kunnen zijn en mee te kunnen beslissen bij ethische vragen.
De onderzoekers concluderen dat de christen zorgprofessional zich explicieter wil profileren in de beroepspraktijk. Het aanreiken van praktische tools en contact met goede rolmodellen kan hen daarvoor meer ‘toekomstproof' maken. Christelijke profiel In de aanloop naar het congres heeft het bestuur van de stichting ‘Christenen in de gezondheidszorg' opdracht gegeven voor een onderzoek of christenprofessionals in de zorg ‘toekomstproof' zijn. ‘Matcht hun christelijke profiel met de context waarin zij hun werk doen?', was de centrale vraag in het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door René van Leeuwen, lector Zorg en spiritualiteit aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en Bart Cusveller, lector Verpleegkundige beroepsethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het onderzoek werd gehouden onder deelnemers en leden van deelnemende organisaties van het congres en leverde 672 respondenten op.
Congres ‘Geloof in zorg'

Meer info: http://iturl.nl/snrMOT.

Terug naar nieuws