Onderzoek Geloof in Zorg!

10 aug.

Graag willen wij u, als christenwerker in de gezondheidszorg, vragen mee te werken aan het onderzoek Geloof in Zorg!

Wij willen u daarvoor vragen een online enquête in te vullen.

Het onderzoek richt zich op:

  • De visie van christen zorgprofessionals op de relatie tussen geloof en werk
  • De kenmerken van een christen zorgprofessional en in hoeverre christen zorgverleners deze kenmerken in de praktijk brengen 
  • De kansen en bedreigingen die christen zorgprofessionals in de gezondheidszorg van nu ervaren

Initiatiefnemers van het onderzoek zijn het bestuur van het Congres Geloof in Zorg!, het Prof. Dr. G.A. Lindeboominstituut, het lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek van de Christelijke Hogeschool Ede en het lectoraat Zorg & Spiritualiteit van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van beide genoemde lectoraten.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het 3e Congres Geloof in Zorg!, dat zal plaatsvinden op 5 en 6 oktober 2012 in Congrescentrum De Blije Werelt te Lunteren. Zie voor meer informatie over het congres: www.geloofinzorg.nl. De resultaten van het onderzoek zullen u, als u dat wenst, worden toegezonden. Bij de laatste vraag van de enquête kunt u hiervoor uw emailadres invullen.

U krijgt toegang tot de vragenlijst via onderstaande link. Een nadere toelichting op de invulling wordt bij de vragen gegeven. Het invullen van de enquête duurt 15 - 20 minuten.

Het kan zijn dat u deze vragenlijst verschillende keren krijgt toegezonden. Dit is het geval als uw emailadres in verschillende databestanden voorkomt. Onze excuses hiervoor. Uiteraard hoeft u de enquête maar één keer in te vullen.

Link naar enquête: http://gh.survey.netq.nl/nq.cfm?q=5ea37492-a5b2-4ec8-a060-a181fbe9449e  

Met vriendelijke groeten namens de initiatiefnemers,  

Dr. D.J. Bakker, voorzitter Congres Geloof in zorg!

Prof. Dr. M. Verkerk, voorzitter Prof. Dr. G.A. Lindeboominstituut

Dr. B.S. Cusveller, lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Dr. R.R. van Leeuwen, lector Zorg & Spiritualiteit

Terug naar nieuws