Oudere migranten en hun levensverhaal

15 feb.

Het is voor deze oudere migranten daarom erg belangrijk dat zorgprofessionals aandacht hebben voor hun levensverhaal. ‘Erkenning van hun levensverhaal versterkt hun waardigheid en trots.’

In onze multiculturele samenleving krijgen we ook in de ouderenzorg te maken met mensen uit andere culturen. Ouderen die naar Nederland zijn gemigreerd hebben vaak een veelbewogen levensloop gehad. De migratie is voor deze ouderen een kantelpunt in hun leven geweest’. Aandacht voor hun levensverhaal is van groot belang om hun waardgheid te erkennen en te bevestigen. In een mooi interview vertelt Paulien Matze waarom dit zo is en hoe de Reliëf-methode 'Mijn leven in Kleur. In gesprekken met oudere migranten over hun levensverhaal' daar een bijdrage aan kan leveren. Het interview is verschenen in AS, het maandblad voor de activiteitensector, februari 2017. 

Terug naar nieuws