Ouderen van Surinaamse afkomst ontvangen certificaat

27 mrt.

Ouderen van Surinaamse afkomst ontvangen certificaat voor hun deelname aan de Masterclass "Ouder worden in perspectief" met als thema: Oudere migranten in Nederland.

Maandag 11 maart hebben een aantal bewoners uit De Venser deelgenomen aan een masterclass over oudere migranten in Nederland. De masterclass werd georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit en Reliëf. De masterclass werd aan de Vrije Universiteit gehouden.

Let wel, de ouderen waren geen studenten, maar docenten!

In de ochtend kregen de deelnamers aan de masterclass informatie vanuit het NOOM: netwerk oudere migranten in Nederland.

De middag was een interactieve middag waarbij de deelnemers aan de masterclass in twee groepen in gesprek gingen met de ouderen uit De Venser.

Emigratie is een wezenlijk deel van het levensverhaal van Surinaamse ouderen. Een paar voorbeelden van vragen die er in de groepsgesprekken aan de orde kwamen:

Wanneer bent u naar Nederland gekomen? Wat betekende het voor u om te emigreren? Hoe was het om u aan te passen in Nederland en een bestaan op te bouwen?

Op welke wijze wordt er binnen de Surinaamse cultuur en gemeenschap naar ouder worden gekeken? Komt dit overeen met hoe dit in Nederland is?

Hoe ervaart u de zorg hier, sluit deze aan bij uw behoeften?

Aan welke gewoonten en gebruiken, aan welke rituelen uit de Surinaamse cultuur hecht u? Lukt het om hier aan vast te houden en wordt daar voldoende rekening mee gehouden?

De uitwisseling met de ouderen was een hoogtepunt in de masterclass die verder theoretisch van aard is.

Uit de reflectieverslagen van de deelnemers: "Ontroerend", "inzichtgevend", "verrijkend". "De basis van de zorg is om echt af te stemmen op wie de ander is en daarmee rekening te houden en je te verdiepen in diens achtergrond. Daarnaast: denk niet in groepen, dit geldt voor alle ouderen".

Er werd, als blijk van waardering, besloten een certificaat van deelname voor de ouderen te maken, die zij deze week ontvangen hebben.

Ellen Loomans, Humanistisch raadsvrouw De Venser

Terug naar nieuws