Overlijden prof. dr. Frank Gribnau

14 sep.

Op 11 september overleed onze geliefde en zeer gewaardeerde voorzitter van de Raad van Advies prof. dr. Frank Gribnau

"Ich habe keine anderen Hände als die Euren"

Zijn overlijden vervult ons met intens verdriet. Frank was van onschatbare waarde voor onze vereniging. Hij stond als geestelijk vader aan de wieg van Reliëf. Met woord en daad heeft hij bijgedragen aan de opbouw en bloei van Reliëf. Met velen in onze kring onderhield hij een diepe vriendschap. Hij was een groot inspirator voor ieder die zich met hart en ziel inzet voor de zorg voor zieke en kwetsbare mensen. Wij danken God voor Frank Gribnau niet alleen voor zijn inbreng, eruditie en daadkracht, maar ook voor zijn voorbeeld in geloof, vriendschap en trouw.

Ons meeleven en onze gebeden gaan uit naar zijn familie.

drs. E. Lohman, voorzitter

dr. T. Tromp, directeur

Terug naar nieuws