Peiling over reanimatiepenning

25 apr.

Relif pleit voor brede toegankelijkheid van n erkende reanimatiepenning

Als iemand besluit om niet gereanimeerd te willen worden, volgt de vraag hoe hij/zij dit op een duidelijke manier kenbaar kan maken. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Samen met andere organisaties pleit Reliëf ervoor dat iedereen toegang beschikking kan hebben over een ´niet reanimerenpenning´. Input van cliënten van onze leden kan ons helpen. Doet u mee met een kort onderzoek?

Zeker voor mensen die niet in een zorginstelling zijn opgenomen, biedt het dragen van een penning - zolang deze erkend is - een bepaalde mate van zekerheid dat niet tot reanimatie wordt overgegaan. 

Op dit moment is de NVVE de enige organisatie die een algemeen erkende penning verstrekt. De NVVE biedt (potentiële) leden informatie en ondersteuning rondom de penning en laat de penning drukken volgens een vast omschreven protocol. 

Er zijn mensen die een erkende niet-reanimatiepenning willen dragen, maar die een lidmaatschap van de NVVE niet wenselijk vinden. Wat doe je dan? 

Reliëf is, samen met verschillende organisaties, al enige tijd met het ministerie van VWS in overleg om te komen tot een niet-reanimerenpenning die los staat van het lidmaatschap van enige vereniging en die dus voor iedereen toegankelijk is.

Doet u mee met het onderzoek?
Om een idee te krijgen van de behoefte aan een dergelijke penning, willen wij u vragen of u mee wilt werken aan een kort onderzoekje. U hoeft hiervoor maximaal drie vragen in te vullen. Hier vindt u de vragen. 

Alvast dank voor uw medewerking!

 

Terug naar nieuws