Project Menslievende Zorg van start

21 feb.

Doel van het project is het veilig stellen en voortzetten van een deel van het erfgoed van religieuzen, namelijk hun investering in de gezondheidszorg opdat zieken, zwakken en mensen met een beperking volwaardig meetelden.

Voorgeschiedenis

In 2005 stuurden de religieuzen, verenigd in de KNR, een ‘zorgbrief' naar staatssecretaris Ross-van Dorp, toenmalig verantwoordelijke voor welzijn en zorg, waarin zij hun visie op menslievende zorg formuleerden en onder woorden brachten dat de zorg in Nederland niet meer voldoende is afgestemd op de menselijke maat. Tot teleurstelling van de religieuzen is er geen noemenswaardig gevolg gegeven aan deze zorgbrief. De ondersteuning van een menslievende zorg moest dus andere wegen en andere vormen vinden.
In 2007 schreven de zusters van ‘De Voorzienigheid' een geloofsbrief waarin de ‘liefdewerken' van de congregatie werden doordacht en in verband gebracht met de huidige situatie in de zorg. Om aan deze ‘blijvende zorg voor goede zorg' van de congregatie gestalte te geven, is een project in het leven geroepen. De congregatie van ‘De Voorzienigheid' heeft in eerste instantie dit erfgoedproject gedragen in de uitdrukkelijke hoop dat ook andere congregaties zich zouden aansluiten, om zo te komen tot een gezamenlijke ‘nalatenschap' op het gebied van menslievende zorg.

Er is een voortgezette initiatiefgroep aan het werk gezet om voortzetting van dit erfgoedproject verder te doordenken en vorm te geven. Nadat diverse opties en scenario's zijn onderzocht is ervoor gekozen om van start te gaan met een project ‘Religieus Erfgoed Menslievende Zorg.

Het project

In opdracht van, op dit moment, negen religieuze instituten en congregaties is in januari van dit jaar het project van start gegaan met een eerste jaar van kwartier maken en verder uitwerken van plannen en voorstellen. De uitvoering van het eerste jaar van dit project is toevertrouwd aan Reliëf, in een samenwerking met prof.dr Annelies van Heijst, hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Universiteit van Tilburg en de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). 

Doel van het project is het veilig stellen en voortzetten van een deel van het erfgoed van religieuzen, namelijk hun investering in de gezondheidszorg opdat zieken, zwakken en mensen met een beperking volwaardig meetelden.
De bekommernis van religieuzen nu is ‘hun blijvende zorg voor goede zorg', daarom willen ze investeren in de zorg van heden en toekomst. Het project zoekt naar vormen om de waarden die ten grondslag hebben gelegen aan de menslievende zorg van religieuzen over te dragen en toegankelijk te maken in een vorm die aansluit bij de hedendaagse zorgpraktijk, zodat ook mensen die nu werken in de zorg dat met ‘ziel en zin' kunnen blijven doen.

 

Vanuit Reliëf werkt stafmedewerker Cynthia Lieshout aan dit project. Via deze website en andere kanalen zullen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen en voortgang van het project.

 

Terug naar nieuws