Project Mijn leven in kaart voor migranten en vluchtelingen

25 feb.

In januari van dit jaar is het project Mijn leven in kaart, in gesprek met oudere migranten en vluchtelingen over hun levensverhaal van start gegaan.

Doel is om een cultuursensitieve vertaling van de methode Mijn leven in kaart te maken, dat wil zeggen een editie die is afgestemd op de vragen, behoeften en culturele achtergronden van de doelgroep. Als mensen ouder worden groeit de behoefte om op het leven terug te kijken en daarover te vertellen. Voor oudere migranten geldt dit mogelijk nog sterker: er is sprake van een breuk (het leven vóór en na de migratie), hun verhaal is vaak niet gehoord of erkend, en zij willen hun geschiedenis en cultuur voor het nageslacht vastleggen. De 'kleurrijke vergrijzing' zal de komende jaren sterk toenemen: in 2025 zullen er naar verwachting 500.000 oudere migranten in Nederland zijn. De groep is bovendien zeer divers en bestaat o.a. uit migranten uit Suriname, de Antillen, Turkije en Marokko. Op verschillende plaatsen wordt al gewerkt met levensverhalen of levenskoffers. Tot dusver ontbreekt echter een goede methode. De uitdaging is dus om zowel de handleiding, als de vragen van Mijn leven in kaart geschikt te maken voor gebruik in al deze groepen. We werken hierin nauw samen met NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, die over een ruime ervaring en een groot netwerk beschikken. Op dit moment zijn we bezig om een conceptvertaling van Mijn leven in kaart te maken, die in een pilot die op verschillende plaatsen en onder verschillende groepen zal worden uitgezet, in de praktijk zal worden uitgetest.

Terug naar nieuws