Prudentiaconferentie 2012, waardevolle bezinning op tijd, geld en wijsheid in de zorg

10 aug.

De Prudentiaconferentie van 2012 is een succes geweest.


Ruim zeventig deelnemers hebben zich bezonnen op de morele aspecten van tijd en geld in de zorg. Tijd en geld, het zijn kostebare grootheden. Soms lijkt alles in het ziekenhuis hierom te draaien. En daar kun je vanuit een moreel gezichtspunt vragen bij stellen. Vormen aandacht en betrokkenheid niet het hart van zorg? Hoe kun je je werkelijk afstemmen op de patient als je je opgejaagd voelt door de eisen van efficientie en doelmatigheid? Diverse sprekers gaven hun visie op deze vragen. Onder meer Gabrielle Verbeek, Thijs Tromp en Jan de Bakker en Thomas Quartier gaven op bevlogen wijze hun visie op de plek van tijd en geld in de zorg. Daarna was het woord aan de eigenwijsheid van de deelnemers. Intensief spraken zij over praktische maatregelen en inspirerende praktijken die tijd en geld dienstbaar kunnen maken aan de kern van zorg, omschreven in termen van aandacht, betrokkenheid, menslievendheid, afstemming, ruimte, rust, presentie. Alles onder de voortreffelijke leiding van Colet van de Ven. Het was een beetje zoals Michael Ende schreef in Momo en de Tijdspaarders: 

"Wat de kleine Momo beter kon dan wie dan ook, dat was luisteren. Dat is toch niets bijzonders, zul je nu misschien zeggen, luisteren kan toch iedereen? Maar dat is heus een vergissing. Echt luisteren kunnen maar heel weinig mensen. En zoals Momo kon luisteren, was volkomen uniek. Momo kon zo luisteren dat domme mensen ineens heel slimme ideeën kregen, dat wanhopige en besluiteloze mensen opeens precies wisten wat ze wilden. Of dat verlegen mensen plotseling vrijuit gingen praten. Of dat ongelukkige en bedroefde mensen vertrouwen kregen en blij werden."

De PowerPoint-presentaties van deze cursus worden gepubliceerd op www.paoheyendael.nl.

Tot 1 augustus 2012 kunt u de presentaties inzien en downloaden. U vindt de presentaties als volgt: ·Ga naar www.paoheyendael.nl ·Klik aan de rechterkant op "Cursusmateriaal" ·gebruikersnaam en wachtwoord: Prudentia ·Klik dan aan de linkerkant op "Prudentieconferentie De tijd, het geld en de wijsheid", u treft dan de presentaties aan.  

Terug naar nieuws