Rapport commissie Schnabel

13 feb.

Een wijs advies

Het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven typeren we als een evenwichtig en genunanceerd advies. Reliëf is blij dat de commissie met een zeker afstand de feiten en visies over 'voltooid leven' in kaart brengt. Dat de commissie de beschermwaardigheid van zeer kwetsbare ouderen als uitgangspunt neemt lijkt een logische zaak, maar mag als opmerkelijk worden gezien. De commissie onderstreept dat alle mensen het recht hebben om er te zijn en dat juist de meest kwetsbare beschermd dienen te worden tegen de druk of de verleiding om te kiezen voor het levenseinde. De huidige wetgeving rond euthanasie biedt volgens de commissie Schnabl voldoende ruimte om de wensen van mensen die lijden aan de uitzichtloosheid van het bestaan tegemoet te komen. De commissie vindt de effecten van een verruiming potentieel schadelijk voor grote groepen kwetsbare mensen. Reliëf is vooral blij met de aanbevelingen om werk te maken van de aandacht voor zingeving en geestelijke zorg in de zorg en ondersteuning van ouderen. Het gevoel van overbodigheid zal daarmee lang niet altijd verzacht of gelenigd kunnen worden, maar we willen toch niet in een samenleving leven waar mensen de dood verkiezen omdat de andere leden van de samenleving hen niet ziet staan of zien zitten? Reliëf blijft zich inzetten om het leven in en buiten instellingen voor kwetsbare mensen betekenisvol te maken en te houden. Wij hopen dat dit rapport overheden, beleidsmakers en verzekeraars zal overtuigen van het belang daarvan.

Terug naar nieuws