Religieus erfgoed menslievende zorg

02 jul.

Tv-serie, glossy en andere inspirerende activiteiten rondom het religieus erfgoed menslievende zorg

Religieus erfgoed menslievende zorg 

De zorg maakt grote veranderingen door. Hoe kunnen zorgverleners te midden van alle veranderingen hun bezieling vast houden en goede zorg bieden? Wat kunnen wij leren van de successen en fouten in de zorg van vroeger? Religieuzen dragen hun graag hun kennis, hun erfgoed, over middels het project Religieus Erfgoed menslievende zorg.

Religieuzen stonden aan de bakermat van onze gezondheidszorg. Dit deden zij vanuit de overtuiging dat de mens ertoe doet, met respect voor het leven en voor verbondenheid tussen zorgverlener en zorgvrager. Het project Religieus Erfgoed Menslievende zorg biedt zorgverleners van nu handvatten om deze waarden ook vandaag in hun werk te kunnen vormgeven.

In september 2015 wordt daarom een vierdelige RKK-TVserie uitgezonden door de KRO-NCRV "Bezieling in de zorg". Hierin keert een kloosterzuster of pater terug naar de vroegere werkvloer, in een door religieuzen gestichte zorginstelling. Op de werkvloer raakt de religieuze in gesprek met een zorgverleners van nu over goede zorg, waarden, bezieling en inspiratie. De serie staat onder leiding van Leo Fijen en is gemaakt in samenwerking met Reliëf. 

In oktober 2015 verschijnt bovendien de omvangrijke glossy Zin in zorg, met daarin o.a. interviews met religieuzen en zorgverleners van nu, gesprekskaartjes voor in je team, inspirerende voorbeelden van zorgverleners, instrumenten en tools om met bezieling te zorgen voor jezelf en de ander. In oktober, november en december 2015 worden daarnaast Zin in zorg inspiratiedagen gehouden, waar zorgverleners o.a. kunnen speeddaten met religieuzen, kennismaken met ethische reflectie en Mirjam van der Vegt een lezing houdt over de belangrijkste waarden in de zorg. In het voorjaar van 2016 worden opnieuw kloosterdagen georganiseerd met Leo Fijen in de Abdij van Egmond. Tijdens deze kloosterdagen wordt stilgestaan bij de eigen bezieling en bezinning van zorgverleners, gebruik makend van de eeuwenoude kloostertraditie van stilte en bezinning.

In voorjaar 2016 verschijnen bovendien interactieve en multimediale lesbrieven voor het MBO en HBO over de inzet van de religieuzen in de zorg en de waarden die hieraan ten grond slag lagen. Tien religieuze ordes en congregaties vroegen Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders om middels het project Religieus Erfgoed Menslievende zorg een deel van het immateriële erfgoed van religieuzen veilig te stellen en voort te zetten. Namelijk: hun investering in de gezondheidszorg voor zieken, kwetsbare mensen en mensen met een beperking. De bekommernis van de religieuzen van nu is hun blijvende zorg voor góede zorg, dat wil zeggen ‘menslievende zorg’. Daarom willen ze investeren in de zorg van heden en toekomst. Dit project heeft vormen gevonden om de waarden die ten grondslag liggen aan de menslievende zorg van religieuzen over te dragen en toegankelijk te maken in een vorm die aansluit bij de hedendaagse zorgpraktijk, zodat ook mensen die nu werkzaam zijn in de zorg dat met ‘ziel en zin’ kunnen blijven doen.

Terug naar nieuws