Samenwerking Charim en Vredenoord

03 apr.

Charim en Vredenoord onderzoeken verdergaande samenwerking om een pluriform aanbod van christelijke zorg te behouden

Samenwerking Charim en Vredenoord

Paula Koeweiden, voorzitter Raad van Bestuur van Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide (bij Zeist) en Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Charim (werkzaam in de regio's Zeist en Veenendaal), maakten vandaag bekend dat beide organisaties gaan onderzoeken of verdergaande samenwerking mogelijk is. 

Een fusie wordt daarbij niet uitgesloten.
Cliënten, medewerkers en medezeggenschapsorganen van zowel Charim als Vredenoord zijn inmiddels ingelicht.

Woonzorgcentrum Vredenoord is een zelfstandige christelijke zorgorganisatie met één locatie. Zij is de enige zorgorganisatie in Nederland die uitgaat van de Kerk der Zevende-dags Adventisten. Zo'n 55 procent van de ongeveer 100 cliënten van Vredenoord behoort tot dit kerkgenootschap. Vredenoord heeft 125 medewerkers.
De christelijke zorggroep Charim telt ongeveer 1300 cliënten, 1400 medewerkers en heeft vijftien locaties in Zeist, Woudenberg, Veenendaal, Renswoude, Amerongen en Rhenen.

Pluriform aanbod
Het onderzoek naar verdergaande samenwerking start binnenkort. Beide bestuurders zijn positief gestemd over de uitkomst. Paula: 'Als klein stand alone woonzorgcentrum ben je kwetsbaar. De veranderingen in de langdurige zorg vragen veel van zorgorganisaties. Wij hebben – met het oog op de cliënten met een grotere zorgvraag – behoefte aan meer deskundigheid, meer ondersteunende diensten en meer zorgmogelijkheden. Charim kan ons die bieden.' Zorggroep Charim streeft naar meer spreiding van haar locaties in de regio Zeist. Henk: 'Vredenoord is een welkome aanvulling. Niet alleen door haar ligging, maar ook door haar identiteit. Zo kan een pluriform aanbod van christelijke zorg voor de ouderen worden behouden en verder worden ontwikkeld.'

Zorgvuldig
Om het proces tot verdergaande samenwerking voor te bereiden, is een stuurgroep in het leven geroepen en zijn uit beide organisaties projectgroepen gevormd. Paula: 'Als uit het onderzoek blijkt, dat een fusie voor beide organisaties voordelen oplevert, is het streven om per 1 januari 2016 te fuseren. We willen dit heel zorgvuldig doen. Cliënten, medewerkers en andere betrokkenen zullen meegenomen worden in het proces.'

Terug naar nieuws