Theatervoorstelling Philadelphia 'De Bedoeling'

18 okt.

Philadelphia nodigt ouders, verwanten en relaties uit voor theatervoorstellingen over De Bedoeling van Philadelphia voor een open gesprek.

Hoe haal je het beste uit jezelf. Dat is een vraag die altijd actueel blijft in een mensenleven. Ook wanneer je een verstandelijke beperking hebt. Wanneer je ouder of belangenbehartiger bent. Of wanneer je als professional ondersteuning en begeleiding geeft. Als Philadelphia stellen we die vraag ook aan onszelf, als zorgverlener. Omdat we willen weten of we nog goed onderweg zijn.

Open gesprek met ouders en verwanten

Tussen 13 oktober en 11 november nodigt Philadelphia ouders en verwanten van cliënten uit voor theatervoorstellingen over De Bedoeling van Philadelphia. En voor een open gesprek. Ook vrijwilligers zijn welkom op deze bijeenkomsten in het hele land. Net als zorgprofessionals en andere mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Een inspirerende zoektocht voor iedereen

Dit voorjaar heeft Philadelphia al haar medewerkers uitgenodigd voor de theatervoorstelling, die de ervaringen laat zien van cliënten en medewerkers en onder woorden brengt wat de vragen van het moment zijn. De voorstelling werd gevolgd door een open groepsgesprek over ‘De Bedoeling’. Dit najaar wil Philadelphia op dezelfde manier in gesprek gaan met ouders, belangenbehartigers, vrijwilligers en relaties.

Deel je bedoeling

Het Christelijk Sociaal Congres heeft enige tijd geleden aandacht geschonken aan het project Regelarme Zorg van Philadelphia. Dit gebeurde in het kader van het project 'Deel je bedoeling'. Dit is een project van het Christelijk Sociaal Congres waarin de leden elkaar inspireren met aansprekende initiatieven die de uitgangspunten van het christelijk sociaal denken in de praktijk vorm geven. Het project 'Regelarm' is daar een mooi voorbeeld van. Het legt de initiatieven zo veel mogelijk terug bij cliënten, verwanten en professionals en streeft ernaar onnodige regelgeving, die individuen beperken, terzijde te schuiven.

De bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 13 oktober en 11 november aanstaande. Ze
starten om 18.00 uur met een broodje en een kopje soep en eindigen om 21.15 uur,
waarna er nog tijd is voor een drankje. Op alle avonden zijn een lid van de Raad
van Bestuur én één of meer van onze directieleden aanwezig.

Aanmelden

Hier vindt u meer informatie over het programma, de data en de locaties waar de voorstelling speelt. U kunt zich hier ook aanmelden. http://www.philadelphia.nl/debedoeling

 

Terug naar nieuws