Toekomst Christelijke zorgaanbieders

08 apr.

Initiatief voor het organiseren van een invitational conference.

Kleine Christelijke zorgaanbieders hebben het zwaar. Vooral in de ouderenzorg. Veel verzorgingshuizen worden bedreigd met sluiting. De kranten staan er vol van. Dat heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de kwetsbare bewoners. Zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten met minder middelen meer zorg gaan bieden. Veranderingen in beleid en financiering vragen om innovatie. Daarvoor zijn goede ideeën nodig, maar ook voldoende kapitaal en strategische samenwerking. Onze stelling is dat christelijke zorg in Nederland alleen toekomst heeft, als christelijke zorgaanbieders elkaar zoeken en op een verstandige manier samenwerken. Samenwerking is nodig voor een duurzaam perspectief van herkenbare christelijke zorg in Nederland.

Terwijl de instellingen onder druk staan en samenwerking steeds belangrijker wordt, heeft de koepel van vijftien kleine, Christelijke aanbieders van ouderenzorg, PCKO, besloten zich op te heffen. In deze koepel waren meest huizen van reformatorische snit vertegenwoordigd. Op verzoek van het bestuur hebben Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders en het Lindeboominstituut het initiatief genomen voor het organiseren van een invitational conference. Doel is om te achterhalen wat de meerwaarde van een nieuwe vorm van samenwerking zou kunnen zijn. En welke vorm die gewenste samenwerking het beste kan ondersteunen.

Deze conferentie gaat DV plaatsvinden op 23 mei aanstaande. Er zijn ongeveer twintig aanbieders uitgenodigd. Belangrijk is dat er geen gehoopte uitkomst vastligt: de organisatoren willen zich faciliterend opstellen naar deze bestuurders, die zelf bepalen of en hoe ze zich willen vastleggen op een nieuwe manier van samenwerken.

Meer informatie: Thijs Tromp (ttromp@relief.nl)

Terug naar nieuws