Van betekenis tot het einde

16 okt.

De coalitie 'Van betekenis tot het einde' wil goed oud worden, sterven, dood en rouw beter bespreekbaar maken in de samenleving. Hoe kun je zorgen voor betekenisvol leven tot het einde?

Mensen denken vooral aan thema's als euthanasie en voltooid leven als het gaat om 'goed sterven' of 'waardig sterven'. Op dit moment is er ook meer belangstelling voor het tijdig spreken over het levenseinde (KNMG) en hoe lang doorbehandelen. Zorg aan ouderen, ernstig zieken en stervenden wordt meestal door een medische, juridische of financiële bril bezien. De waarden die ermee in verband worden gebracht zijn vooral autonomie, zelfbeschikking en waardigheid.

Hoe kan ik van betekenis zijn en blijven?
Direct betrokkenen - patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers , zorgverleners en geestelijk ondersteuners- beseffen dat goed ouder worden en sterven te maken heeft met: 

 

  • relationele waarden: vertrouwen, wederkerigheid, respect, eigenheid, compassie, verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid, betrokkenheid. 
  • levensvragen: hoe kijk ik terug op mijn leven? Hoe kan ik van betekenis zijn en blijven? Hoe kan ik naar het einde toegroeien? Wat heb ik nodig om mijn leven goed af te sluiten?

Aandacht voor relationele waarden en voor levensvragen hoort een integraal deel te zijn van onze omgang met ouderen, ernstig zieken en stervenden.

Coalitie 'Van betekenis tot het einde'
Agora is in het voorjaar samen met een initiatiefgroep gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een coalitie. Er is gekeken naar andere initiatieven. De Engelse coalitie 'Dying Matters' bleek een goed referentiepunt voor de Nederlandse opzet.
De coalitie 'Van betekenis tot het einde' wil zorgen voor een cultuuromslag, een duurzame verandering in denken en doen rond ouder worden, sterven, dood en rouw. De leden van deze coalitie willen op de hoogte zijn van elkaars initiatieven, om vervolgens te bezien hoe en waarmee ze de te onderscheiden doelgroepen (ouderen, werkers in de zorg, bestuurders, politici, het bredere publiek) van dienst kunnen zijn, elk met een eigen insteek.

Agora heeft in de coalitie een vliegwielfunctie gericht op verbinding. De coalitiepartners kijken binnenkort naar hun rol en de activiteiten voor de komende periode. De coalitie heeft een plan van aanpak gemaakt en een manifest om de politiek te benaderen.

Partners in de coalitie 'Van betekenis tot het einde' zijn:

 

  • Stichting Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
  • Humanistisch Verbond
  • PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)
  • Reliëf (Christelijke vereniging van zorgaanbieders)
  • Unie KBO (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen)
  • Stichting STEM (STerven op je Eigen Manier)
  • Vilans

 Meer informatie kunt u krijgen bij Wout Huizing (whuizing@relief.nl).

Volg @Van_Betekenis via Twitter

Terug naar nieuws