van betekenis tot het einde

26 mrt.

Kwetsbaarheid en dood horen bij het leven van iedereen, oud n jong.

Kwetsbaarheid en dood horen bij het leven van iedereen, oud én jong.

Deze uitspraak was in allerlei toonaarden te horen tijdens de op 14 maart gehouden bijeenkomst ‘Léven tot het einde' in het Centraal Museum Utrecht. Op deze startbijeenkomst van de coalitie Van Betekenis tot het Einde werd aandacht gevraagd voor de bevordering van ruimte en aandacht voor het op je eigen manier invullen van je levenseinde. Een missie waarop de 11 coalitiepartners* elkaar het afgelopen jaren hebben gevonden. Op 14 maart traden ze daarmee naar buiten en wisten voor dit thema meer dan 40 andere organisaties en particulieren te interesseren. In het dynamische programma wisselden de deelnemers hun ideeën, kennis en ervaring uit. Met veel passie én kennis van zaken kwamen onderwerpen als goed oud worden, medicalisering van de dood, onmacht rond kwetsbaarheid en verlies, (te lang) doorbehandelen en de alledaagsheid van sterven en dood aan de orde. Het zorgde voor veel herkenning en suggesties voor vervolgacties.


De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde' heeft als missie ‘Stimuleren dat mensen open en bewust omgaan met het feit dat het leven eindig is'. Iedere coalitie partner vertaalt dat naar de eigen achterban in eigen taal en toon. Uit onderzoek (van TNS Nipo) blijkt dat de meeste Nederlanders niet over het levenseinde denken. Het blijkt dat wanneer mensen hierover wel hebben nagedacht, ze tevredener terugkijken op de laatste levensfase.

De bijeenkomst is bezocht door ruim 60 mensen, afkomstig uit ca. 40 organisaties uit o.a. de zorgsector, onderwijs- en onderzoek, vrijwilligersinzet, ouderen en de overheid. Er waren posters van de coalitiepartners en andere organisaties met daarop hun raakvlakken met en mogelijke bijdrage(n) aan de missie van Van Betekenis. Deze zullen in brochurevorm uitgegeven worden.
In het oog springend was de infographic die als eerste samenwerkingsproduct van de coalitie gepresenteerd werd. Op deze infographic zijn de activiteiten van de coalitiepartners visueel weergegeven en kunnen routes uitgezet worden door iedereen die mee wil helpen de missie te realiseren.

Verdere informatie en alle materialen zijn terug te vinden op www.vanbetekenis.info . Ook het verslag zal daar t.z.t. te downloaden zijn. Iedereen die zich in het voorgaande herkent, vanuit een organisatie of persoonlijk, kan zich bij de beweging aansluiten. Hoe breder het draagvlak, hoe breder de aandacht voor dit thema.

Terug naar nieuws