Verzorgenden op zoek naar zin en parels

22 okt.

Verzorgenden helpen mensen op zoek te gaan naar hun ‘parels’: waardevolle momenten, kwaliteiten en herinneringen uit een mensenleven. Ervaringen waaruit mensen weer zin en kracht ontlenen, verbinding voelen.

 

Uit de praktijk van Zorggroep Tellens 

In het themanummer Zin in Zorg van oktober 2013 spreken humanistisch geestelijk verzorger Marcelle Mulder en eerst verantwoordelijke verzorgende Bianca Horjus over geestelijke zorg in Tellens. “We zoomen niet alleen in op de levensvragen en -problemen, maar ook op de levensverhalen en ervaringen waaruit mensen zin en kracht ontlenen, verbinding.” In aanvulling op het interview in Zin in Zorg hier enkele voorbeelden.

 

Parels vissen

Bianca Horjus: “Parels vissen noemen we dat. Op zoek naar inspirerende voorbeelden van zingeving en mentaal welbevinden. Verzorgenden horen soms van bewoners over bijzondere momenten uit hun leven. Bijvoorbeeld een bewoonster vertelt dat er vandaag een vroegere onderduiker bij haar op bezoek komt. Dan kan er eenvoudig een gesprek ontstaan over die tijd en de keuzes die je toen in je leven maakte en waarom.”
“Ons Pareltjesproject houdt in dat verzorgenden - die dat willen - er kort iets over kunnen schrijven en die tekst dan weer teruggeven aan de bewoners. Zoiets betekent vaak heel veel voor mensen. En er ontstaan weer nieuwe gesprekken. Laatst vonden na het overlijden kinderen de tekst bij hun moeder; ze lazen er uit voor bij de uitvaartdienst. "

 

Op zoek naar zin

Een ander voorbeeld zijn de bijeenkomsten Op zoek naar zin.
Bianca Horjus: “Levensvragen ‘light’. Wij noemen dat ‘Op de koffie’, dat klinkt uitnodigender. Met een groepje nieuwe bewoners spreken verzorgenden bijvoorbeeld naar aanleiding van  elkaars naam, over wat ze in hun leven met hun handen hebben neergezet. Mensen leren elkaar via die gesprekken beter kennen en raken sneller thuis en in contact met elkaar. We zien vaak dat mensen die met elkaar aan zo’n groepsgesprek  hebben meegedaan,  elkaar persoonlijker blijven kennen en begroeten.”
Marcelle Mulder: “In Tellens stimuleren we dat verzorgenden en bewoners echt met elkaar in gesprek zijn. En dat verzorgenden daarbij terloops kunnen ingaan op levensvragen van bewoners.”

 

Het volledige interview over geestelijke zorg in Zorggroep Tellens is gepubliceerd in 
Zin in Zorg van oktober 2013

 

 

Terug naar nieuws