Vooraankondiging Symposium 'Mens(on)waardig lijden'

17 dec.

Geen discussie rondom euthanasiepraktijk, maar diepere duiding van de begrippen 'menswaardig' en 'mensonwaardig' lijden.

 

In de afwegingen rondom euthanasie spreken we over ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daarnaast komt ook de notie van mensonwaardig lijden steeds vaker naar voren. Bepaalde vormen van lijden en aftakeling roepen blijkbaar de nodige verontwaardiging op, omdat ze niet stroken met ons beeld van menselijke waardigheid.

Achtergrond is uiteraard de confrontatie met concrete personen die ernstig lijden aan hun ziekte, aan eenzaamheid, aan decorumverlies en aan afnemende cognitieve vermogens. Er komt een moment dat het lijden voor het gevoel van de patiënt of voor het gevoel van de omstanders de waardigheid van de lijdende aantast. Er is kennelijk een grens aan lijden.

Op de conferentie staat niet zozeer de discussie rond de (grenzen van de) euthanasiepraktijk centraal maar een diepere duiding van de achterliggende begrippen ‘menswaardig’ en ‘mensonwaardig’ lijden. Wat is dat, lijden. Is dat iets, wat je actief moet doen, waaraan je zelf betekenis moet kunnen geven? Is er een betekenis te geven aan het lijden? En wat als je er geen betekenis aan kunt geven, wat houd je overeind om het lijden uit te houden? Wanneer komen de grenzen in zicht? Wat is er dan nog te ‘doen’, voor de lijdende zelf en voor de andere betrokkenen? En hoe verhoudt een nieuw ideaal van autonomie zich tot elementen uit de leerschool van het lijden of uit de traditie van de stervenskunst? Spannende vragen op deze gezamenlijke conferentie van Luce en Reliëf.

Inleiders zijn theoloog prof.dr. Eric Borgman, palliatief arts Marc Desmet s.j. en predikant-geestelijk verzorger dr.Annemarieke van der Woude. Naast een dramatisch intermezzo over de figuur van Job en het lijden in de wereld is er ruimte voor onderling debat en ontmoeting. Een symposium voor pastores, geestelijk verzorgers, zorgverleners, bestuurders en vrijwilligers.

 

Datum:  2 april 2014, van 13.30-16.30 uur.

Locatie: Silokerk, Herenstraat 34, 3512 KD Utrecht (nabij Utrecht CS) onder voorbehoud.

Kosten: € 55; € 45 alumni FKT en leden Reliëf.

Opgave is mogelijk vanaf 1 februari via www.luce-crc.nl

 

Terug naar nieuws