Voorjaarsvergadering en symposium ReliŽf

23 mei

Het gaat goed met ReliŽf! Dat bleek wel op de Algemene Ledenvergadering van 22 mei, waarin o.m. het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2016 op de agenda stonden. Beide stukken werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

De leden stemden ook in met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Joop Hendriks (Noordwest Ziekenhuisgroep) en Henk Prins (Zorggroep Charim). Tegelijkertijd moest er afscheid worden genomen van Herman de Boer, die ruim 7 jaar penningmeester van Reliëf is geweest.

Symposium 'Zorg van de toekomst'

Na het huishoudelijk gedeelte was er een symposium, waar Laurent de Vries (Viattence), Erik Sengers (bisdom Haarlem-Amsterdam) en Esmé Wiegman (NPV) hun visie gaven op de morele vraagstukken voor de zorg. Ieder vanuit een ander perspectief: zorgaanbieder, kerk en politiek. Hoe gaan we om met lijden, tekorten, kwetsbare mensen? Waar blijft de mens in een wereld die steeds ‘technischer’ wordt? Wat doen we met de toename aan genetisch onderzoek? Moeilijke vragen, die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. De sprekers boden dan ook geen simpele oplossingen, maar over één ding waren ze het eens: de mens moet centraal staan in de zorg. Of in hun woorden, de sleutel is barmhartigheid, caritas, naastenliefde.

Terug naar nieuws