Wat aandacht krijgt, groeit.

11 apr.

Een pleidooi voor menslievende zorg door Thijs Tromp en Marije Vermaas, gepubliceerd in Volzin

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de top van de wereld.

Maar door de hoge kwaliteit en efficiëntie komt de aandacht voor patiënten vaak in de knel.

Thijs Tromp en Marije Vermaas houden een pleidooi voor ‘menslievende zorg’.

“Zorgverleners willen juist aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben.”

Bekijk HIER het artikel. ‘Overgenomen uit Volzin, maandblad voor religie en samenleving, www.volzin.nu’.

Terug naar nieuws