Week van reflectie november 2013

02 sep.

Organisaties worden uitgenodigd om hieraan mee te werken.

Een groot aantal deelnemers is enthousiast bezig met de voorbereidingen voor deWeek van reflectie, die plaatsvindt van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november 2013. Een week lang vinden inspirerende activiteiten plaats op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad en ethiek, en staat goede zorg centraal. De Week van reflectie is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen, cliënten- en patiënten, en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het belooft weer een dynamische Week van reflectie te worden met activiteiten in het hele land. Een impressie: Sevagram organiseert tijdens de Week van reflectie verschillende activiteiten. Leerlingen opleiding verzorgende niveau 3 krijgen een les ‘ethiek’ aangeboden en spelen het Dilemmaspel. Ook managers en Raad van Bestuur van Sevagram zijn betrokken bij de Week van reflectie: zij voeren een Moreel Beraad. Stichting Prisma organiseert op 25 november 2013 een Denkpiste rondom een actueel thema: ‘morele stress’ bij professionals in de zorg. Centrale vraag: hoe kan een zorgorganisatie haar medewerkers het beste ondersteunen bij dit nieuwe type morele spanning? Naast de activiteiten van organisaties die al eerder hebben meegewerkt, kunnen we ook dit jaar weer een groot aantal nieuwe deelnemers verwelkomen. De brede samenwerking zorgt voor een stevige basis en continuïteit. Veel organisaties hebben de Week van reflectie opgenomen in hun jaarplan als onderdeel van kwaliteit van zorg, zoals Yulius en Amarant. Een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan verdere verbreding van het initiatief.

Activiteiten welkom

We nodigen u graag uit om mee te werken aan de Week van reflectie. Tijdens de Week van reflectie is er aandacht voor morele vragen in de (jeugd)zorg en staat de inhoud van de zorg centraal. Organisaties kunnen op diverse manieren meewerken. Op zoek naar inspiratie? In de activiteitenkalender 2012 vindt u allerlei voorbeelden, zoals lunchbijeenkomsten over morele vragen in de dagelijkse praktijk, filmavonden over goede zorg, symposia, Theethiek, bijeenkomsten Moreel Beraad en theater op locatie. Deelnemende organisaties kunnen zich profileren als organisaties die zich inzetten voor goede zorg. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw activiteiten: de activiteitenkalender wordt jaarlijks door ruim 100.000 geïnteresseerden gelezen. Een week lang is de (jeugd)zorg positief in het nieuws.

Uw bijdrage is welkom. Aanmelden van activiteiten: info@weekvanreflectie.nl

Deelnemers organiseren zelf activiteiten

De Week van reflectie is de week van de praktijk, met als rode draad: kennis delen, inspiratie, innovatie en ontmoeten. Zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen enzovoort geven zelf invulling aan activiteiten binnen hun eigen organisatie. Centrale thema’s: ethische reflectie, moreel beraad, ethiek, goede zorg, aandacht voor de cliënt en patiënt, betrokkenheid en bevlogenheid. Lees meer…

Ambassadeurs en Comité van aanbeveling

De Week van reflectie wordt van harte ondersteund door de ambassadeurs en het Comité van aanbeveling.

Kick-off Week van reflectie met staatssecretaris Van Rijn

De Week van reflectie gaat van start met het symposium Hart voor kwaliteit en professionaliteit, dat op maandag 25 november 2013 plaatsvindt in het ministerie van VWS. U kunt inspirerende lezingen verwachten van toonaangevende sprekers: prof. dr. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van ZonMw;prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar Ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg vanuit de Associatie van High Care Hospices; en prof.dr. Hans Reinders, hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit waar hij als bijzonder hoogleraar ook de Bernard Lievegoed leerstoel bekleedt. Daarna volgt een programma met op de praktijk gerichte workshops en een debat. Drs. Martin van Rijn, staatssecretaris VWS, geeft tijdens het symposium het startsein voor de Week van reflectie. Aanvang 12.30 uur; vooraf is er gelegenheid om een broodje te eten. Kosten € 25. U bent van harte welkom. Organisatie: Communicatie Company i.s.m. een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties e.v.a. Meldt u zich snel aan, want VOL=VOL. Aanmelden:symposium@weekvanreflectie.nl

Bijzonder Jeugdwerk Brabant ontwikkelt ethiekspel

In de rubriek Inspiratie & Innovatie aandacht voor het spel Ethiek in de Jeugdzorg?, dat Bijzonder Jeugdwerk Brabant heeft ontwikkeld. ‘Met het ethiekspel kunnen jeugdzorgwerkers op een speelse manier in hun eigen team en binnen de vaste teamvergaderingen aandacht besteden aan reflectie.’ Lees meer…

Week van reflectie inspireert Amarant

De Week van reflectie heeft Amarant district Breda Roosendaal geïnspireerd tot een structurele plaats voor ethiek in het jaarplan, en intervisiegroepen met ethische dilemma’s als vertrekpunt. Arno Bakkers, consulent kwaliteit, beschrijft de bijzondere resultaten van de Week van reflectievoor Amarant. Lees meer...

Reflectieteam Week van reflectie

Het Reflectieteam Week van reflectie bestaat uit specialisten op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad en ethiek. Het zijn specialisten met hart voor de (jeugd)zorg. Het Reflectieteam verzorgt workshops en trainingen Moreel Beraad voor uitvoerende professionals, leidinggevenden en bestuurders in de gezondheidszorg en jeugdzorg, en voor studenten en docenten van verzorgende, verplegende en jeugdzorgopleidingen. U kunt bij het team ook terecht voor inspiratiebijeenkomsten en bijeenkomsten gericht op het (succesvol) invoeren van ethiekbeleid. Alle trainingen en bijeenkomsten kunnen Incompany worden verzorgd, ook tijdens de Week van reflectie. Geïnteresseerd? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden: reflectieteam@weekvanreflectie.nl

Initiatief & organisatie

Communicatie Company organiseert de Week van reflectie in samenwerking met een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en de ambassadeurs Week van reflectie. De Week van reflectie is een initiatief van AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, drijvende krachten achter Communicatie Company, maatschappelijk betrokken en gespecialiseerd in innovatieve projecten in de (jeugd)zorg. Drijfveer van de initiatiefnemers: een bijdrage leveren aan goede gezondheidszorg en jeugdzorg. Het initiatief wordt van harte ondersteund door de ambassadeurs Week van reflectie en het Comité van aanbeveling.

Praktische informatie

Deelnemers aan de Week van reflectie kunnen dagelijks terecht met vragen over de organisatie van de activiteiten, zoals meedenken over inhoudelijke invulling, vragen gericht op gastlezingen, suggesties voor films, theatergroepen en ethiekspel. U kunt ons bereiken: 020 – 626 65 29 of info@weekvanreflectie.nl

 

Terug naar nieuws